Cách Google dưới thời Sundar Pichai thiết lập mục tiêu khác biệt như thế nào với Larry Page

Khác biệt về một sốh thiết lập mục tiêu ở Google giữa hai vị CEO cho thấy 1 sự chuyển dịch về văn hóa doanh nghiệp: từ 1 startup chuyển thành 1 tập đoàn công nghệ khổng lồ có phong phú một số sản phẩm.

Ngay từ khi mới thành lập, đứa con tinh thần của Larry Page và Sergey Brin – Google đã nổi tiếng vì dựa vào 1 hệ thống thiết lập mục tiêu được gọi là một số Objective and Key Results (một số OKR: một số mục tiêu và kết quả chủ chốt) để thực thi nhiều dự án của mình qua một số năm.

Hệ thống này được tạo ra bằng việc thiết lập 1 mục tiêu bao quát và đưa ra 3 đến 5 thông số có thể đạt được trong 1 dao động thời gian cố định. OKR đã được 1 số doanh nghiệp đồng ý, và toàn bộ một số doanh nghiệp này đều sử dụng một số mốc thời gian thích hợp có nhu cầu riêng của họ. Dưới sự lãnh đạo của Sundar Pichai, vị CEO thứ ba của doanh nghiệp, cũng là lần thứ ba Google thực hiện quá trình đó.

Cách Google dưới thời Sundar Pichai thiết lập mục tiêu khác biệt như thế nào có Larry Page - Ảnh 1.

Theo cuốn sách “Measure What Matters” của John Doerr, trong các ngày đầu của Google, một số mục tiêu được thiết lập hàng quý. Ông Page sau đó đã bổ sung một số mục tiêu hàng năm vào trong quá trình đó, vì vậy, mọi nhân viên, từ một số kỹ sư cho tới CEO, đều đang làm việc có hai nhóm mục tiêu cộng khi: một số mục tiêu ngắn hạn và một số mục tiêu dài hạn. Giờ đó có cương vị là CEO của Alphabet, ông phải chắc chắn một số doanh nghiệp con của mình – bao gồm cả Google – sẽ tiếp tục sử dụng OKR (và ông vẫn viết mục tiêu hàng quý của riêng mình).

Khi Pichai lên nắm quyền ở Google, ông chuyển doanh nghiệp trở về lại 1 nhóm mục tiêu bằng một sốh loại bỏ mục tiêu hàng quý và thay vào đó, là việc thực hiện báo cáo công đoạn hàng quý từ mỗi phòng ban. Hoàn toàn tương tự như một số kết quả chủ chốt, nhưng liền mạch hơn.

Cách Google dưới thời Sundar Pichai thiết lập mục tiêu khác biệt như thế nào có Larry Page - Ảnh 2.

Cá nhân ông Doerr đã huấn luyện cho Page về các điều cần làm và không cần làm của hệ thống OKR, và cho rằng “một số mục tiêu ngắn hạn sẽ thúc đẩy công việc thực ở,” và bổ sung thêm rằng “việc rèn luyện tốt nhất có thể theo mục tiêu kép, song song nhau, có một số OKR trong ngắn hạn sẽ hỗ trợ cho một số OKR hàng năm và một số chiến lược dài hạn.” Đó cũng chính là chiến lược của Google dưới thời ông Page.

Nhưng dưới thời ông Pichai, một số nhân viên được phép tập trung vào 1 mục tiêu ở 1 thời điểm, nhiều khả năng quá trình đơn giản hóa này bắt đầu từ khi việc thăng chức của ông trùng khớp có 1 cuộc đại tu lớn trong doanh nghiệp, khi 57.000 nhân viên của Google được cho biết rằng, doanh nghiệp của họ sẽ cấu trúc lại để nằm dưới 1 doanh nghiệp mẹ lớn hơn có tên Alphabet.

Với quan điểm của Doerr cho rằng, “mục tiêu OKR tốt nhất là mục tiêu sẽ thích hợp có bối cảnh và văn hóa của doanh nghiệp khách hàng.”

Vì vậy, 1 chút khác biệt về biện pháp điều hành trên có lẽ là sự phản ánh sự một sốh tân văn hóa trong doanh nghiệp: trong khi ông Page phải điều hành 1 startup có các nhân viên cần làm nhiều việc khác nhau cộng khi khi ông lần đầu sử dụng OKR, còn Pichai phải tiếp quản 1 doanh nghiệp có cấu trúc mới có 1 trong các danh mục sản phẩm phong phú nhất địa cầu.

Apple tìm một sốh vô hiệu một số bằng sáng chế mình đã vi phạm của Qualcomm

Theo Nguyễn Hải

Trí thức trẻ

Bạn đang xem chuyên mục thuong hieu la gi ở QOV.VN