Đà Nẵng “bêu tên” 14 khách sạn dính vi phạm, chưa nghiệm thu đã cho khách vào ở

QOV.VN – Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp có Công an đô thị, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường và 1 số đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm…

Theo quy định ở Nghị định số 15 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (nay được thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng) thì công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên và 1 số công trình khác theo quy định phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu đã đi vào hoạt động công trình đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát Sở Xây dựng cảm thấy giai đoạn này 1 số công trình khách sạn đã được xây dựng đã đi vào hoạt động, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định nêu trên.

Cụ thể như sau:

1. Khách sạn Diamond Sea – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

2. Khách sạn Sea Front – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

3. Khách sạn Lê Hoàng Beach – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

4. Khách sạn Trường Sơn Tùng 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

5. Khách sạn Nirvana – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

6. Khách sạn Valentine – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

7. Khách sạn Tây Bắc – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

8. Khách sạn Tuấn Phong – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

9. Khách sạn Nam Quân – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

10. Khách sạn Sea Casle 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

11. Khách sạn Tường Vi – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

12. Khách sạn Đàm Linh – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

13. Khách sạn Nice Sea – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

14. Khách sạn Ánh Dương 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

Sở Xây dựng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra, giải đáp 1 số chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng 1 số công trình thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Đồng thời Sở Xây dựng sẽ phối hợp có Công an đô thị, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường và 1 số đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Nguyễn Khánh

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN