Duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyên Khê – Tiên Dương – Lễ Pháp

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ xác định chỉ giới một vài con phố đỏ và kiến trúc cắm mốc giới tuyến một vài con phố Nguyên Khê – Tiên Dương – Lễ Pháp, mật độ 1/500.


Ảnh minh họa

Theo đây, phạm vi ranh giới trọn vẹn bề rộng mặt cắt ngang một vài con phố theo quy hoạch và tối thiểu dao động 50m bề rộng mỗi bên tính từ chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố. Về hướng tuyến, điểm đầu giao có tuyến một vài con phố liên khu vực 40m ở phía Bắc phân khu thành thị N5, điểm cuối giao có một vài con phố Trường Sa (quốc lộ 5 kéo dài); chiều dài tuyến dao động 6,8km. Trên toàn tuyến thi công 1 cầu vượt đoạn giao giữa tuyến một vài con phố có tuyến một vài con phố vành đai 3 và một vài con phố sắt Hà Nội – Lào Cai.

Thời gian xác định chỉ giới một vài con phố đỏ không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được duyệt; kiến trúc cắm mốc giới trong vòng 30 ngày sau khi chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố được UBND đô thị phê duyệt.

Viện Quy hoạch thi công Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ, tổ chức chọn lọc đơn vị có tư một vàih pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ kiến trúc cắm mốc giới tuyến một vài con phố theo đúng nhiệm vụ được UBND đô thị phê duyệt; đồng thời, phối hợp nghiêm ngặt có chính quyền địa phương có tuyến lối đi qua, một vài sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng một vài quy định hiện hành của nhà nước và đô thị về quy hoạch thi công. Lập dự toán chi phí thực hiện công tác xác định chỉ giới và kiến trúc cắm mốc tuyến một vài con phố trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.


QOV.VN – Theo Thời báo Ngân hàng

Bạn đang xem chuyên mục Chinh sach quy hoach Bat Dong San ở QOV.VN