Hàng loạt khách sạn ở Đà Nẵng chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng

Có 14 khách sạn đã thi công đã đi vào làm việc, được đưa vào sử dụng, nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về thi công kiểm tra nghiệm thu.

Theo quy định ở Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình thi công thì công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên và 1 vài công trình khác phải được cơ quan chuyên môn về thi công kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu đã đi vào làm việc công trình đưa vào sử dụng.

Qua kiểm tra, rà soát đợt 1, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cảm thấy có 1 số công trình, khách sạn đã được thi công đã đi vào làm việc, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về thi công kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Đà Nẵng,sai phạm thi công,trật tự thi công,khách sạn
Nhiều khách sạn ở Đà Nẵng chưa nghiệm thu đã đưa vào làm việc (Khách sạn Lê Hoàng Beach nằm trên Đường Võ Nguyên Giáp trong danh sách 14 khách sạn chưa đủ điều kiện làm việc. Ảnh: ivivu.com).


Theo danh sách này, 1 vài khách sạn đều nằm trên các con phố Võ Nguyên Giáp và các con phố Hà Bổng (quận Sơn Trà). Trong đây nhiều khách sạn 3-4 sao, cao hàng chục tầng.

Sở Xây dựng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra, giải đáp 1 vài chủ đầu tư và chủ quản lý sử dụng công trình thực hiện thủ tục nghiệm thu theo quy định, đồng thời phối hợp có ngành liên quan xử lý nghiêm trường hợp sai phạm.

Danh sách 14 khách sạn chưa đủ điều kiện làm việc vừa được Sở Xây dựng Đà Nẵng ra mắt:

1. Khách sạn Diamond Sea – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

2. Khách sạn Sea Front – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

3. Khách sạn Lê Hoàng Beach – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

4. Khách sạn Trường Sơn Tùng 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

5. Khách sạn Nirvana – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

6. Khách sạn Valentine – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

7. Khách sạn Tây Bắc – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

8. Khách sạn Tuấn Phong – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

9. Khách sạn Nam Quân – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

10. Khách sạn Sea Casle 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

11. Khách sạn Tường Vi – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

12. Khách sạn Đàm Linh – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

13. Khách sạn Nice Sea – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

14. Khách sạn Ánh Dương 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.


Hồng Khanh

Bạn đang xem chuyên mục Blog Qov.vn ở QOV.VN