HNX công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư

Trong danh sách HNX ra mắt, có 82 mã bị hạn chế chuyển nhượng, 9 mã bị đình chỉ chuyển nhượng và 7 mã có vốn chủ có nhỏ hơn 10 tỷ đồng…

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra mắt danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư ở ngày 12/7 – trong đây, có 82 mã bị hạn chế chuyển nhượng, 9 mã bị đình chỉ chuyển nhượng và 7 mã có vốn chủ có nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể: 82 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng được nêu tên, gồm có: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (TV4); Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (L44); Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL); Công ty Cổ phần BETON 6 (BT6); Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI); Công ty Cổ phần Dịch vụ Một địa cầu (ONW); Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3); Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1); Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN)….

9 doanh nghiệp bị đình chỉ chuyển nhượng gồm: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (VKP); Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á (BAM); Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS); Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (MTM); Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc (KTB); Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh (PTK); Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (VSP); Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc Tế FBA (FBA) và Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM).

7 doanh nghiệp có vốn chủ có nhỏ hơn 10 tỷ đồng gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng (mã CID); Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (DBH); Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HIS); Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi (LQN); Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 (SJM); Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (VNA) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC).

Như vậy, so có danh sách cảnh báo nhà đầu tư ở ngày 22/6 mà HNX ra mắt trước đây, thì giảm 2 mã bị hạn chế chuyển nhượng, một vài mã bị đình chỉ và có vốn chủ có nhỏ hơn 10 tỷ đồng vẫn giữ nguyên.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN