Hơn 35.000 tài khoản chứng khoán phái sinh được mở

Trong quý 2/2018, khối lượng chuyển nhượng phái sinh đạt 4.187.579 hợp đồng, tương ứng giá trị chuyển nhượng theo diện tích danh nghĩa hơn 417.784 tỷ…

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra mắt phân khúc chứng khoán phái sinh 6 tháng đầu năm 2018 có thanh khoản phân khúc tăng mạnh đạt 45.767 hợp đồng/phiên.

Cụ thể: trong quý 2/2018, khối lượng chuyển nhượng phái sinh đạt 4.187.579 hợp đồng, tương ứng giá trị chuyển nhượng theo diện tích danh nghĩa hơn 417.784 tỷ đồng, tăng gấp đôi so có quý 1/2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng chuyển nhượng và giá trị chuyển nhượng phái sinh đạt lần lượt 5.537.761 hợp đồng. Khối lượng chuyển nhượng bình quân 6 tháng đầu năm 2018 đạt 45.767 hợp đồng/phiên, gấp 4,18 lần so có năm 2017.

Trong tháng 5 và 6/2018 thanh khoản phân khúc tăng mạnh đạt lần lượt 74.567 và 94.568 hợp đồng/phiên.

Khối lượng mở OI toàn phân khúc duy trì ổn định trong suốt 6 tháng và đạt 11.812 hợp đồng ở ngày 29/6, tăng 46,24% so có cuối năm 2017.

Số lượng tài khoản chuyển nhượng phái sinh liên tục được mở, trung bình mỗi ngày có 150 tài khoản mới. Tính đến ngày 29/6/2018, đã có 35.275 tài khoản chuyển nhượng phái sinh được mở, gấp 2 lần so có thời điểm cuối năm 2017 và bằng 1,72% tổng số tài khoản chuyển nhượng của cả phân khúc chứng khoán nhìn chung – trong đây, có 164 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài và 126 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức.

Số tài khoản có chuyển nhượng là 5.917 tài khoản, chiếm dao động 23,3% số tài khoản của phân khúc chứng khoán phái sinh.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đặc trưng trong tháng 5 và tháng 6. Chỉ tính riêng tháng 6, khối lượng chuyển nhượng của nhà đầu tư nước ngoài đã bằng 1/3 tổng khối lượng chuyển nhượng của khối này trong 6 tháng đầu năm.

Tổng khối lượng chuyển nhượng của nhà đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 đạt 13.567 hợp đồng, chiếm 0,12% tổng khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc. Tổ chức nước ngoài bắt đầu tham dự chuyển nhượng từ tháng 4, trong 3 tháng qua đã chuyển nhượng có khối lượng 2.209 hợp đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN