Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 16-20/7

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của một vài doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2018…

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của một vài doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2018.

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE) chi trả cổ tức lần 2/2017 có mật độ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần X20 (mã X20-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 16/7/2018, Tổng doanh nghiệp Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 có mật độ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Tàu xa lộ Superdong-Kiên Giang (mã SKG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền có mật độ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 18/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền có mật độ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

* Ngày 18/7/2018, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã SBV-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền có mật độ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 19/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền có mật độ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

* Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (mã VXB-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 10,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng).

* Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (mã TLD-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã MIM-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (mã TYA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền có mật độ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng).

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN