Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long hàng nghìn người dân thủ đô mong đợi sẽ được xây dựng thế nào?

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 6216/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6, mật độ 1/500, huyện Hoài Đức và quận Hà Đông.

Quyết định nêu rõ, tuyến một vài con phố Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 có chiều dài dao động 6,7km, đi qua địa bàn huyện Hoài Đức và quận Hà Đông. Điểm đầu tuyến giao có một vài con phố Đại lộ Thăng Long; Điểm cuối tuyến giao có một vài con phố Quốc lộ 6.

Đây là một vài con phố một vài con phố trục chính thành phố. Đoạn tuyến một vài con phố Vành đai 3,5 từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 có diện tích mặt cắt ngang điển hình rộng B=42m-63m chia thành một vài đoạn có mặt cắt ngang như sau: Đoạn đầu tuyến dài dao động 3,6km, chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B=63m. Đối có một vài đoạn qua khu thành phố hai bên một vài con phố Lê Trọng Tấn gồm 6 làn xe chính rộng 2×10,5m, dải phân một vàih giữa rộng 5m, một vài con phố gom hai bên rộng 2×7,5m, dải phân một vàih giữa một vài con phố chính có một vài con phố gom rộng 2x8m, hè mỗi bên rộng 2x3m.

Đối có đoạn chưa thi công phần một vài con phố gom hai bên, hè mỗi bên rộng 2x6m, dải phân một vàih giữa một vài con phố chính có một vài con phố gom rộng 2x5m. Đoạn còn lại (dài dao động 3,1 km) chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B=42m, gồm: 6 làn xe rộng 2xl0,5m, dải phân một vàih giữa rộng 5m, hè hai bên rộng 2x8m. Trên đoạn tuyến này chuẩn bị bố trí thành phần một vài con phố trên cao 4-6 làn xe rộng dao động 18m. Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang một vài con phố sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Dọc tuyến chuẩn bị có 4 nút giao thông khác mức chính, gồm: nút giao có một vài con phố Đại lộ Thăng Long; nút giao có một vài con phố sắt quốc gia hiện có (tuyến một vài con phố sắt thành phố số 6); nút giao một vài con phố Tố Hữu, một vài con phố Quốc lộ 6 (thuộc đoạn tuyến có một vài con phố trên cao).

Giải pháp kết nối, tổ chức giao thông và chỉ giới một vài con phố đỏ ở khu vực nút giao có một vài con phố Đại lộ Thăng Long và ở một vài khu vực một vài con phố nhánh dẫn lên xuống của tuyến một vài con phố trên cao sẽ được xác định cụ thể theo đồ án, dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các nút giao của một vài con phố Vành đai 3,5 có một vài một vài con phố cấp thành phố khác chuẩn bị theo quy hoạch sẽ được thi công nút giao khác mức trực thông theo hướng một vài con phố ngang và được thực hiện theo dự án riêng. Các nút giao giữa một vài con phố Vành đai 3,5 có một vài một vài con phố quy hoạch còn lại chuẩn bị theo quy hoạch được xác định là giao bằng.

Chỉ giới một vài con phố đỏ nút giao có một vài một vài con phố ngang, nút giao khác mức biểu hiện trong hồ sơ được Sở Quy hoạch-Kiến trúc ký xác nhận theo chọn lọc này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến một vài con phố hoặc một vài dự án đầu tư thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dọc tuyến một vài con phố Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 theo quy hoạch có tuyến một vài con phố sắt thành phố số 7 đi ngầm. Khi tìm hiểu lập dự án đầu tư thi công tuyến một vài con phố sắt thành phố, ở một vài khu vực bố trí ga một vài con phố sắt cho phép được mở rộng cục bộ chỉ giới một vài con phố đỏ theo đề nghị sử dụng của dự án đầu tư thi công tuyến một vài con phố sắt thành phố để thi công một vài lối lên xuống và một vài công trình phụ trợ.

Tìm hiểu thêm https://qov.vn