Quý 1, VIB báo lãi trước thuế 518 tỷ, gấp 3,3 lần cùng kỳ 2017

Doanh thu của ngân hàng tăng 49% so có cộng kỳ, nhờ lương lãi thuần tăng 52% và lãi thuần từ vận hành dịch vụ tăng 125%…

Ngày 18/4/2018, Ngân hàng Quốc tế (Mã chứng khoán VIB) mở phân phối tài liệu kết quả kinh doanh trước kiểm toán quý 1/2018.

Theo đấy, kết thúc quý 1, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 518 tỷ đồng, gấp hơn 3,3 lần cộng kỳ năm 2017 và đạt 134% so có kế hoạch quý 1/2018. Doanh thu của ngân hàng tăng 49% so có cộng kỳ, nhờ lương lãi thuần tăng 52% và lãi thuần từ vận hành dịch vụ tăng 125%. Chi phí được quản lý tốt dẫn đến chỉ số hiệu quả kinh phí/doanh thu (CIR) giảm đáng kể ở mức 51%.

Đến hết 31/3/2018, dư nợ tín dụng (bao gồm trái phiếu công ty) của ngân hàng đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so có 31/12/2017, trong đấy dư nợ cho vay bạn đạt hơn 84 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng tăng thêm tỷ trọng tín dụng phân phối lẻ. Huy động bạn, bao gồm cả chứng chỉ tiền gửi trong quý 1 cũng tăng tương ứng 6,2%.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,5%, không nhữngh tân so có cuối năm 2017, trong đấy mật độ nợ xấu trên dư nợ cho vay mới của 4 năm trở lại đấy của VIB ở con số 0,7%. Các chỉ số an toàn như mật độ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn và mật độ dư nợ trên vốn huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước lần lượt ở mức 41,2% và 71,9%. Chỉ số CAR đạt 12,5%.

VIB cho biết, doanh thu của mảng ngân hàng phân phối lẻ đạt mức tăng trưởng 101% so có cộng kỳ năm trước. Dư nợ bạn cá nhân tiếp tục tăng 12% trong quý 1, đạt 56.500 tỷ đồng. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng dư nợ bạn cá nhân của VIB là 83%.

Trong quý 1, doanh số phân phối mới của cho vay mua nhà và mua ôtô tăng lần lượt 77% và 114% so có cộng kỳ năm trước. VIB tiếp tục dẫn đầu phân khúc về sản phẩm cho vay ôtô có doanh số phân phối mới ước tính chiếm 18% tổng số xe phân phối ra trên phân khúc (theo báo cáo của VAMA).

Đối có sản phẩm bảo hiểm, đầu năm nay VIB đã có sự nhữngh tân về mô hình kinh doanh của sản phẩm này, khiến doanh thu quý 1 tăng 62% so năm trước, trong đấy doanh số tháng 3/2018 bằng doanh số của cả 3 tháng quý 1/2017. Mặt khác, VIB tiếp tục cho ra đời nhiều sản phẩm thẻ, có nhiều chọn lọc cho người sử dụng, số lượng thẻ phát hành mới cũng tăng 105% so có cộng kỳ năm trước.

Với đà tăng trưởng này, Ban lãnh đạo VIB kỳ vọng lợi nhuận của VIB cả năm 2018 sẽ vượt 20%-30% con số 2.005 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được cổ đông giao.

Trước đấy, ngày 29/3/2018, đại hội đồng cổ đông thường niên VIB đã thông qua những phương án trả cổ tức năm 2017 và chia cổ phiếu thưởng có mật độ 36%, bao gồm cổ tức bằng tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng là 31%, cộng có kế hoạch phát hành cổ phiếu tối đa 10% trên vốn điều lệ theo phương thức phát hành riêng lẻ.

Ngoài ra, cổ đông cũng có thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trong năm 2018.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN