Sếp Vietinbank được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Thắng được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh…

Ngày 13/7, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bổ sung Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đây, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh có 66/67 phiếu.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, là cử nhân, thạc sỹ chuyên ngành tài chính – ngân hàng. Ông đảm nhiệm địa điểm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank từ tháng 5/2014, sau khi ông Phạm Huy Hùng từ nhiệm và nghỉ hưu.

Ông Thắng đã có 18 năm làm việc ở VietinBank và trải qua nhiều địa điểm như Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch VietinBank.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng tham khảo, chọn lọc miễn nhiệm đối có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh đối có bà Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, ông Trần Văn Hùng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Vũ Kiên Cường – Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN