Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ còn 20 ngày

Thủ tướng đề nghị trong năm 2018, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất (sổ đỏ) từ 30 ngày còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện một vài phương pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và một vài thủ tục liên quan.

sổ đỏ,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,giấy phép xây dựng,phòng cháy chữa cháy,Bộ Xây dựng
Trong năm 2018, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp sổ đỏ rút ngắn còn tối đa 20 ngày.


Thủ tướng đề nghị trong năm 2018, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất từ 30 ngày còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày). Xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi đã đi vào hoạt động xây dựng xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết một vài thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.


Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên & Môi trường, UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai một vài tỉnh đô thị trực thuộc trung ương làm cơ quan chủ trì, chỉ đạo.


Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày xuống còn 63 ngày, trong đây thẩm định kiến trúc cơ sở giảm tối thiểu 05 ngày, thẩm định kiến trúc kỹ thuật hoặc kiến trúc bản vẽ xây dựng giảm tối thiểu 04 ngày và cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày.


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; trong đây, góp ý đối có dự án kiến trúc quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, góp ý có kiến trúc cơ sở từ 10 ngày xuống còn 05 ngày.


Thủ tướng giao Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị. Trường hợp phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chỉ đạo.


Hồng Khanh

Bạn đang xem chuyên mục Blog Qov.vn ở QOV.VN