Từ đầu năm, huy động được 56.026 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng ở một vài kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000) và 15 năm (2.000) tỷ đồng…

Ngày 16/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo đây, tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng ở một vài kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000) và 15 năm (2.000) tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.980 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng có lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, tăng 0,03%/năm so có lãi suất trúng thầu phiên trước đây (ngày 2/5/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.300 tỷ đồng có lãi suất trúng thầu 4,23%/năm, tăng 0,03%/năm so có lãi suất trúng thầu phiên trước đây (ngày 9/5/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham dự dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng có lãi suất 4,23%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 980 tỷ đồng có lãi suất trúng thầu 4,58%/năm, tăng 0,03%/năm so có lãi suất trúng thầu phiên trước đây (ngày 9/5/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham dự dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng có lãi suất 4,58%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 56.026 tỷ đồng thông qua đấu thầu ở HNX.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN