VNG đặt mục tiêu giảm lãi gần một nửa, không chia cổ tức

Sang đến năm 2018, VNG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế dao động 549 tỷ, giảm 41,5% so có lợi nhuận năm 2017, đạt 938 tỷ…

Công ty Cổ phần VNG (Vinagame) vừa mở phân phối một vài tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có nhiều mục tiêu tài chính đáng lưu ý.

Cụ thể, sau kỳ tăng trưởng bứt phá năm 2017, sang đến năm 2018, VNG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế dao động 549 tỷ đồng, giảm 41,5% so có lợi nhuận năm 2017 (đạt 938 tỷ đồng). Dù mức doanh thu chuẩn bị 5.006 tỷ đồng, tăng 14,7% so có năm ngoái.

Với khoản lợi nhuận của năm 2017, VNG trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức. Thay vào đây, dùng để đầu tư vào một vài lĩnh vực khác như ví điện tử, phát triển sản phẩm di động, thương mại điện tử…

Tham vọng trong lĩnh vực thương mại điện tử của VNG vẫn chưa dừng lại dù trước đây, VNG đã báo lỗ lên đến 323 tỷ đồng ở doanh nghiệp liên kết Công ty Cổ phần Tiki. Tiki đã tiêu gần hết số tiền 384,4 tỷ đồng mà VNG đã đổ vào từ năm 2016. Được kỳ vọng cao, song cũng giống như nhiều trang thương mại điện tử khác trong cuộc chiến giành giật thị phần, tốc độ lỗ của Tiki càng ngày càng lớn.

Ngoài ra, VNG cũng đề ra một vài tờ trình khác. Cụ thể, tờ trình xin Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn lọc ông Lê Hồng Minh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Tại khoản 2, Điều 12 của Nghị định 71 ngày 6/6/2017 quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc (Tổng giám đốc) của cộng 1 doanh nghiệp đại chúng’, quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/8/2020.

Tuy vậy, VNG cho hay Chủ tịch Hội đồng Quản trị vẫn được kiêm nhiệm Tổng giám đốc vẫn được luật cho phép nhưng phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo khoản 3, Điều 10, Thông tư 121 ngày 26/7/2012.

Tờ trình quyền mua cổ phần cho nhân viên (ESOP) lần III có tổng số cổ phần phát hành hơn 2,9 triệu cổ phần. Giá phân phối chuẩn bị 30.000 đồng/cổ phần.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN