Bà Rịa – Vũng Tàu có thêm cụm công nghiệp mới với tổng vốn đầu tư 155 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành chọn lọc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh đầu tư dự án Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi ở xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi có tổng diện tích đất sử dụng dao động 434.600 m2 có tổng vốn đầu tư hơn 155 tỷ đồng. Mục tiêu và diện tích dự án là đầu tư thi công và kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

Thời hạn vận hành của dự án này là 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (ngày 31/12/2007).

Dự án được chia thành 4 GĐ. Trong đây, GĐ 1 đã đi vào hoạt động thi công một vài hạng mục trên phần tổng diện tích 65.234,1 m2 đã được giao đến hết ngày 31/12/2013. Giai đoạn 2 đã đi vào hoạt động công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thuê đất đối có phần tổng diện tích 51.975,2 m2 và đã đi vào hoạt động thi công một vài hạng mục trên phần tổng diện tích này đến hết ngày 31/5/2016.

Giai đoạn 3 đã đi vào hoạt động công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thuê đất đối có phần tổng diện tích 105.752,7 m2 và đã đi vào hoạt động thi công một vài hạng mục trên phần tổng diện tích này đến hết ngày 31/5/2018. Giai đoạn 4 đã đi vào hoạt động công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thuê đất đối có phần tổng diện tích còn lại là 217.091,5 m2 và đã đi vào hoạt động thi công một vài hạng mục trên phần tổng diện tích này để đưa vào vận hành kinh doanh vào cuối năm 2019.

Để thực hiện dự án này, UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo công đoạn đã cam đoan, báo cáo công đoạn triển khai thi công dự án và vốn thực hiện dự án theo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng theo quy định.

Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ một vài quy định của pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, thi công, bảo vệ môi trường và một vài quy định pháp luật khác liên quan. Báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ hàng tháng, quý, năm theo biểu mẫu quy định ở Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án sẽ chấm dứt vận hành theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam đoan và một vài quy định của pháp luật. Trừ trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận tạm ngừng hoặc giãn công đoạn đầu tư theo quy định.

Tìm hiểu thêm https://qov.vn