Bảng giá đất quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019

QOV.VN cập nhật bảng giá đất quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN THỦ ĐỨC

(Ban hành kèm theo chọn lựa số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định, có thể dùng được sử dụng để làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc có thể dùng được sử dụng để đất và chuyển quyền có thể dùng được sử dụng để đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền có thể dùng được sử dụng để đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền có thể dùng được sử dụng để đất hoặc đấu thầu dự án có có thể dùng được sử dụng để đất;

c) Tính giá trị quyền có thể dùng được sử dụng để đất khi giao đất không thu tiền có thể dùng được sử dụng để đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền có thể dùng được sử dụng để đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, chọn lựa hình thức giao đất có thu tiền có thể dùng được sử dụng để đất;

đ) Tính giá trị quyền có thể dùng được sử dụng để đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền có thể dùng được sử dụng để đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền có thể dùng được sử dụng để đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể dùng được sử dụng để vào mục đích quốc phòng, an ninh, quyền lợi quốc gia, quyền lợi công cộng và trở thành kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền có thể dùng được sử dụng để đất, hoặc đấu thầu dự án có có thể dùng được sử dụng để đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền có thể dùng được sử dụng để đất hoặc trúng đấu thầu dự án có có thể dùng được sử dụng để đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền có thể dùng được sử dụng để đất thỏa thuận về giá đất khi không không khó các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền có thể dùng được sử dụng để đất; góp vốn bằng quyền có thể dùng được sử dụng để đất.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STTTÊN ĐƯỜNGĐOẠN ĐƯỜNGGIÁ
TỪĐẾN
12345
1(ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANGQUỐC LỘ 1KRANH TỈNH BÌNH DƯƠNG          3,700
2BÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43RANH QUÂN ĐOÀN 4          3,700
3BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14)LINH TRUNGQUỐC LỘ 1          3,700
4CÂY KEOTÔ NGỌC VÂNCUỐI ĐƯỜNG          3,700
5CHƯƠNG DƯƠNGVÕ VĂN NGÂNKHA VẠN CÂN          4,800
6ĐẶNG THỊ RÀNHDƯƠNG VĂN CAMTÔ NGỌC VÂN          6,600
7ĐẶNG VĂN BIVÕ VĂN NGÂNNGUYỄN VĂN BÁ          7,000
8ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂNRANH TỈNH BÌNH DƯƠNG          4,400
9ĐOÀN CÔNG HỚNNGÃ BA HỒ VĂN TƯVÕ VĂN NGÂN          8,400
10ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHKHA VẠN CÂNCUỐI ĐƯỜNG          4,800
11ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHPHẠM VĂN ĐỒNGCUỐI ĐƯỜNG          4,800
12ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHHIỆP BÌNHCUỐI ĐƯỜNG          4,200
13ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚCQUỐC LỘ 13QUỐC LỘ 13 CŨ          4,400
14ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2VÕ VĂN NGÂN          6,600
15ĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2KHA VẠN CÂN          3,700
16ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2CUỐI ĐƯỜNG          5,200
17ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH ĐÔNGLINH ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG          3,700
18ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂNCUỐI ĐƯỜNG          4,800
19ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), PHƯỜNG LINH ĐÔNGKHA VẠN CÂNCUỐI ĐƯỜNG          4,200
20ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂYNGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCHCUỐI ĐƯỜNG          3,700
21ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂNCUỐI ĐƯỜNG          5,200
22ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂNCUỐI ĐƯỜNG          5,200
23ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG)QUỐC LỘ 1PHẠM VĂN ĐỒNG          4,200
24ĐƯỜNG SỐ 3-PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNGĐƯỜNG SỐ 1          4,000
25ĐƯỜNG SỐ 4-PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNGĐƯỜNG SỐ 1          4,400
26ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2ĐƯỜNG SỐ 7          4,400
27ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2CUỐI ĐƯỜNG          4,400
28ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2CUỐI ĐƯỜNG          4,300
29ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TRUNGĐƯỜNG SỐ 8ĐƯỜNG SỐ 7          4,400
30ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH TRUNGLÊ VĂN CHÍCUỐI ĐƯỜNG          3,700
31ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1CUỐI ĐƯỜNG          4,300
32ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1XA LỘ HÀ NỘI          4,300
33ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U), PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1KCUỐI ĐƯỜNG          3,700
34ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LINH XUÂNQUÔC LỘ 1KCUỐI ĐƯỜNG          3,700
35ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH XUÂNQUÔC LỘ 1KĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN)          3,700
36ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH XUÂNQUÔC LỘ 1KĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE)          3,100
37ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP), PHƯỜNG LINH XUÂNQUÔC LỘ 1KCUỐI ĐƯỜNG          3,700
38ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH XUÂNQUÔC LỘ 1KĐƯỜNG SỐ 11          3,700
39ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 8HẺM 42 ĐƯỜNG 10          3,700
40ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG)CUỐI ĐƯỜNG          3,100
41ĐƯỜNG SỐ 7-PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG          3,700
42ĐƯỜNG SỐ 9-PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG          3,700
43ĐƯỜNG SỐ 10-PHƯỜNG TAM BÌNHTÔ NGỌC VÂNĐƯỜNG SỐ 11          3,800
44ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG          3,700
45ĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂNRANH TỈNH BÌNH DƯƠNG          3,700
46ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂNRANH TỈNH BÌNH DƯƠNG          3,700
47ĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚTRỌN ĐƯỜNG          3,700
48ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌNGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI)CUỐI ĐƯỜNG          3,800
49ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐẶNG VĂN BICUỐI ĐƯỜNG          3,700
50ĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯĐẶNG VĂN BI          3,800
51ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯĐẶNG VĂN BI          3,800
52ĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯCẦU PHỐ NHÀ TRÀ          4,400
CẦU PHỐ NHÀ TRÀĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ          3,700
53ĐƯỜNG SỐ 12-PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐƯỜNG SỐ 2CUỐI ĐƯỜNG          3,700
54ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE)NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANGRANH TỈNH BÌNH DƯƠNG          3,700
55DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂNĐẶNG VĂN BI          8,000
56DƯƠNG VĂN CAMKHA VẠN CÂNPHẠM VĂN ĐỒNG          5,400
57GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)QUÔC LỘ 1CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA          4,400
CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯAQUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC)          3,700
58HIỆP BÌNHKHA VẠN CÂNQUỐC LỘ 13          6,200
59HỒ VĂN TƯNGÃ BA KHA VẠN CÂNĐƯỜNG SỐ 10          7,400
ĐƯỜNG SỐ 10CUỐI ĐƯỜNG          7,100
60HOÀNG DIỆU 2KHA VẠN CÂNLÊ VĂN CHÍ          8,000
61KHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨCCẦU NGANG        17,300
CẦU NGANGPHẠM VĂN ĐỒNG          6,800
CẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢIBÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT          4,000
ĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢIBÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT          6,200
NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨCPHẠM VĂN ĐỒNG          7,400
62KHU LÀNG ĐẠI HỌC  (PHƯỜNG BÌNH THỌ)CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ TÊN KHU LÀNG ĐẠI HỌC (TRỪ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN BÁ, THỐNG NHẤT, DÂN CHỦ)          6,200
63LAM SƠNTÔ NGỌC VÂNLÊ VĂN NINH          6,100
64LÊ THỊ HOA, PHƯỜNG BÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43QUỐC LỘ 1          3,700
65LÊ VĂN CHÍVÕ VĂN NGÂNQUỐC LỘ 1          4,600
66LÊ VĂN NINHNGÃ 5 THỦ ĐỨCDƯƠNG VĂN CAM        19,500
67LINH ĐÔNGPHẠM VĂN ĐỒNGTÔ NGỌC VÂN          4,200
68LINH TRUNGKHA VẠN CÂNXA LỘ HÀ NỘI          4,800
69LÝ TẾ XUYÊNLINH ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG          3,700
70NGÔ CHÍ QUỐCTỈNH LỘ 43CUỐI ĐƯỜNG          3,700
71NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ)VÕ VĂN NGÂNTRƯỚC NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TIÊN          7,900
72NGUYỄN VĂN LỊCHTÔ NGỌC VÂNKHA VẠN CÂN          3,700
73PHÚ CHÂUQUỐC LỘ 1TÔ NGỌC VÂN          3,700
74QUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 13 MỚIQUỐC LỘ 1          5,200
QUỐC LỘ 1CUỐI ĐƯỜNG          4,400
75QUỐC LỘ 13 MỚICẦU BÌNH TRIỆUCẦU ÔNG DẦU          6,300
CẦU ÔNG DẦUNGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC          6,300
NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚCCẦU VĨNH BÌNH          5,900
76QUỐC LỘ 1CẦU BÌNH PHƯỚCNGÃ TƯ LINH XUÂN          4,500
NGÃ TƯ LINH XUÂNNÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)          5,500
NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG          3,900
77QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ)NGÃ TƯ LINH XUÂNSUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG)          4,800
78TAM BÌNHTÔ NGỌC VÂNHIỆP BÌNH          3,700
79TAM HÀTÔ NGỌC VÂNPHÚ CHÂU          5,500
80TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH)PHÚ CHÂUCUỐI ĐƯỜNG          4,200
81THỐNG NHẤT(PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂNĐẶNG VĂN BI          8,000
82TỈNH LỘ 43NGÃ 4 GÒ DƯARANH TỈNH BÌNH DƯƠNG          4,000
83TÔ NGỌC VÂNKHA VẠN CÂNPHẠM VĂN ĐỒNG          8,000
PHẠM VĂN ĐỒNGCẦU TRẮNG 2          6,600
CẦU TRẮNG 2QUỐC LỘ 1          4,500
84TÔ VĨNH DIỆNVÕ VĂN NGÂNHOÀNG DIỆU 2          7,000
85TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN)NGUYỄN VĂN LỊCHTÔ NGỌC VÂN          4,000
86TRƯƠNG VĂN NGƯLÊ VĂN NINHĐẶNG THỊ RÀNH          6,200
87TRƯỜNG THỌ (đường số 2)XA LỘ HÀ NỘICẦU SẮT          4,800
CẦU SẮTKHA VẠN CÂN          4,000
88VÕ VĂN NGÂNKHA VẠN CÂNNGÃ TƯ THỦ ĐỨC        17,600
89XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52)NGÃ TƯ THỦ ĐỨCNÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)          4,400
90CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH          3,220
91PHẠM VĂN ĐỒNGCẦU BÌNH LỢICẦU GÒ DƯA        12,600
CẦU GÒ DƯAQUỐC LỘ 1        10,500
92ĐƯỜNG SỐ 7,  LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2CUỐI ĐƯỜNG          4,600
93ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNGLÝ TẾ XUYÊNĐƯỜNG SỐ 30          4,500
94ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂNĐƯỜNG SỐ 8          4,500
95ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNGĐƯỜNG SẮTCUỐI ĐƯỜNG          4,500
96ĐƯỜNG SỐ 5, HIỆP BÌNH CHÁNHQUỐC LỘ 13 MỚICUỐI ĐƯỜNG          6,600