Bộ Tài chính bác đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở của Quảng Ngãi

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời về đề án tổ chức và vận hành của Quỹ phát triển nhà ở ở địa phương do tỉnh Quảng Ngãi đề xuất.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi, vốn điều lệ của quỹ trong GĐ 2018-2020 là 150 tỷ đồng. Nguồn vốn vận hành của quỹ bao gồm tiền phân phối, cho thuê nhà thuộc có nhà nước trên địa bàn tỉnh, trích tối thiểu 10% tiền sử dụng đất của dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời. Theo Bộ Tài chính, đề án này UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa làm rõ nguồn bố trí vốn điều lệ, công đoạn cấp vốn cũng như nguồn vốn để chắc chắn cho quỹ vận hành.

Cũng theo cơ quan này, luật hiện hành quy định ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi phí vận hành cho một vài quỹ tài chính ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định thì phải thích hợp có khả năng của ngân sách. Cùng có đây, việc hỗ trợ chỉ thực hiện khi quỹ cung cấp đủ điều kiện là có khả năng tài chính độc lập, có nguồn thu…

Do đây, Bộ Tài chính cho rằng quy định pháp lý chưa cho phép thành lập quỹ. Hơn nữa, việc bố trí vốn của UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa chắc chắn cho quỹ thành lập và duy trì vận hành.


Hồng Khanh

Bạn đang xem chuyên mục Blog Qov.vn ở QOV.VN