Chính thức bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Việc tách bạch tính năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty ra khỏi cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các công ty…

Sau khi tiếp nhận SCIC, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, cung cấp được địa điểm, nhiệm vụ, tầm quan trọng được giao.

Ngày 12/11 đã diễn ra Lễ ký biên bản bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty từ Bộ Tài chính về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho thấy thêm, theo phân công của Chính phủ, thời gian qua Bộ Tài chính đã thực hiện tính năng của chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC.

Việc hình thành SCIC có tính năng chủ yếu là tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty; đầu tư, kinh doanh, quản lý vốn nhà nước theo cơ chế thị trường và theo nhiệm vụ Nhà nước giao; cung cấp các dịch vụ tài chính… cũng đã góp phần đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước từ cơ chế hành chính sang trọng phương thức đầu tư, kinh doanh vốn.

“Sau khi chuyển giao về Ủy ban, với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đặc trưng là chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty cùng với nỗ lực của SCIC cũng như sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, địa phương thì SCIC sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nhà nước theo chủ trương của Ðảng”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty Nguyễn Hoàng Anh cũng phân tích cao sự hỗ trợ tích cực của Bộ Tài chính suốt trong quãng các bước dự định và chính thức chuyển giao SCIC về Ủy ban.

Trong số 19 công ty do Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu, SCIC là một trong những công ty có tầm quan trọng quan trọng trong quản lý, sử dụng, bảo toàn vốn nhà nước tại công ty.

Sau khi tiếp nhận SCIC, Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp nghiêm ngặt với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, cung cấp được địa điểm, nhiệm vụ, tầm quan trọng được giao. Đồng thời tiếp tục sắp xếp, đổi mới tái cơ cấu các công ty thành viên theo các phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc bàn giao các công ty nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty là một sự thay đổi lớn, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với công ty nhà nước và vốn nhà nước tại công ty. Qua đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện tính năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước giai đoạn này bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc tách bạch tính năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các công ty. Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước càng ngày càng phức tạp trong các bước cách tân và phát triển kinh tế – xã hội.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339