Chung cư cháy liên tục, HoREA kiến nghị chỗ xe cần tách biệt với chỗ ở

Hiệp hội Bất động sản đô thị Hồ Chí Minh (HoREA) yêu cầu Thủ tướng Chính phủ tham khảo 1 số đề xuất sửa đổi, bổ sung 1 số điều luật quan trọng để góp phần đã đi vào hoạt động hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh nhà đất.

Cụ thể, về công tác chắc chắn an toàn phòng cháy chữa cháy nhà chung cư. Khoản 1 Điều 26 Luật Nhà ở 2014 chỉ quy định trách nhiệm chủ đầu tư phải “Thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về thi công” là chưa đủ, vì trên thực tại đa số chủ đầu tư cũng là 1 chủ có lớn nhất của nhà chung cư sau khi đưa vào sử dụng.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh nhà đất để quy định cụ thể Bên cạnh đây trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác chắc chắn an toàn cháy nổ nhà chung cư; Đồng thời, phải công khai một vài chung cư không chắc chắn an toàn phòng cháy chữa cháy, hoặc không mua bảo hiểm ép buộc;

Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh Bất động sản quy định chủ đầu tư sau khi nghiệm thu công trình chung cư thì phải thông báo cho Sở Xây dựng để kiểm tra, nếu đạt chuẩn thì Sở Xây dựng ban hành văn bản xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng mới được bàn giao nhà cho dân vào ở (thời gian làm thủ tục hành chính này không quá 10 ngày làm việc);

Bên cạnh đây, Hiệp hội cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành “Quy chuẩn thi công Việt Nam: Tiêu chuẩn kiến trúc nhà cao tầng” (mới) và bổ sung quy định khu vực để xe phải tách biệt có khu ở để cắt giảm nguy cơ cháy (tương tự như quy định của Singapore); và sửa đổi, bổ sung “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2010/BXD)” theo hướng chặt chẽ hơn, có tính đến thực tại nhiều chung cư trên 30 tầng giai đoạn này.

Về thẩm định kiến trúc công trình theo Luật Xây dựng 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ giải đáp thi hành Luật Xây dựng 2014 trên thực tại đã có mặt hạn chế vì đã tách “Quy trình cấp giấy phép thi công” thành 03 quy trình – thủ tục hành chính. Thứ nhất là quy trình cấp giấy phép thi công; thứ hai là quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở; thứ ba là quy trình thẩm định kiến trúc kỹ thuật.

Hiện nay cả 3 quy trình này đều chưa liên thông giữa Bộ Xây dựng, Bộ Công an (thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy), Bộ Quốc phòng (thỏa thuận cao độ tĩnh không), mà lẽ ra phải được quy định trong “01 quy trình – thủ tục hành chính: Quy trình cấp giấy phép thi công”, kể cả cơ chế giai đoạn này về phân cấp thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật chưa hợp lý.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật Xây dựng 2014: “Chính phủ quy định chi tiết một vài bước kiến trúc thi công, thẩm định, phê duyệt kiến trúc thi công” theo hướng phân cấp và giao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt kiến trúc thi công công trình (kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật) và cấp giấy phép thi công một vài công trình thi công trên địa bàn có chiều cao tối đa không quá 120m (khoảng 35 tầng).

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN