Công ty Chứng khoán Tonkin bị rút giấy phép

Doanh nghiệp này đã bị đưa vào diện kiểm soát độc đáo từ năm 2014…

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có chọn lọc về việc chấm dứt vận hành kinh doanh được cấp phép của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán ban hành Quyết định chấm dứt vận hành kinh doanh được cấp phép của Công ty cổ phần Chứng khoán Tonkin để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và vận hành do quá thời hạn đình chỉ vận hành theo Quyết định số 153/QĐ-UBCK ngày 23/2/2017 mà Công ty không khắc phục được hiện trạng bị đình chỉ theo Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006.

Ủy ban Chứng khoán đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin phải có trách nhiệm ra mắt tài liệu về việc chấm dứt mọi vận hành kinh doanh được cấp phép theo quy định về ra mắt tài liệu hiện hành; chấm dứt hoàn toàn mọi vận hành kinh doanh được cấp phép cũng như những vận hành khác theo quy định của pháp luật.

Chứng khoán Tonkin tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành bắt đầu đi vào vận hành từ tháng 12/2006 có vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Ngày 11/9/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBCK đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin vào hiện trạng kiểm soát độc đáo.

Gần đó, phân khúc chứng khoán thăng hoa, lập kỷ lục nhưng nhiều doanh nghiệp chứng khoán cũng bị đào thải khỏi phân khúc. Trước đó, Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS), Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC)… cũng tuyên bố giải thể.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN