Đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

QOV.VN – Bộ Xây dựng đang đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch thành thị. Trong đây, đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng, thay vì 10 loại như hiện hành.

Bộ Xây dựng đang đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng.
Bộ Xây dựng đang đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 hiện hành, có 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Tại dự thảo luật sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất còn 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

1- Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

2- Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng và thuộc dự án đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc đầu tư hoặc thuộc dự án phát triển thành thị, dự án phát triển nhà ở, dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt;

3- Công trình xây dựng tạm phục vụ xây dựng xây dựng công trình chính;

4- Công trình xây dựng theo tuyến ngoài thành thị nhưng thích hợp có quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

5- Công trình xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có qui mô 1 mặt dưới 20 m2; biển hiệu, bảng quảng cáo có qui mô 1 mặt dưới 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc chất liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo đứng độc lập có qui mô 1 mặt dưới 40 m2;

6- Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển thành thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

7- Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị nội khu công trình không làm nhữngh tân kết cấu chịu lực, không làm nhữngh tân công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

8- Công trình sửa chữa, cải tạo làm nhữngh tân thiết kế mặt ngoài không giáp giới có những con phố trong thành thị có đề nghị về quản lý thiết kế;

Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định ở những điểm 2 và 4 nêu trên có trách nhiệm thông báo thời điểm bắt đầu làm xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng ở địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

Nguyễn Khánh

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN