Đồng Nai nhận 4.500 tỷ đồng để triển khai dự án sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết Bộ Tài chính vừa chuyển cho Đồng Nai 4.500 tỷ đồng để dự định triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Theo đây, số tiền này chủ yếu sử dụng cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công 2 khu tái an cư Lộc An – Bình Sơn.

Trước đây, Quốc hội đã thông qua dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng HKQT Long Thành có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Trong đây, hơn 18.000 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, hơn 4.000 tỷ đồng thi công hạ tầng một vài khu tái an cư, gần 480 tỷ đồng tái lập hạ tầng ngoài ranh giới sân bay và 388 tỷ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân.

Theo chuẩn bị, tháng 7/2018 sẽ bắt đầu làm thi công 2 khu tái an cư và đã đi vào hoạt động trong năm 2019. Trong đây, hạ tầng khu tái an cư Lộc An – Bình Sơn sẽ đã đi vào hoạt động vào tháng 12/2018, còn khu tái an cư Bình Sơn sẽ đã đi vào hoạt động vào tháng 7/2019.

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN