Đồng Nai: Tách thửa đất trở lại từ 1/3

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có chọn lọc cho phép tách thửa đất trở lại. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2018 bỏ quy định số thửa tối thiểu và phải lập dự án khi tách, thay vào đây là quy định về qui mô.

Theo đây, trước đây một vài khu đất tách từ 10 thửa trở lên phải lập dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng; còn nay chỉ cần 500-2.000m² phải lập bản vẽ mặt bằng, từ 2.000m² trở lên phải lập dự án. Đối có đất ở, qui mô tối thiểu sau khi tách thửa được quy định theo từng khu vực.

Cụ thể, một vài phường và một vài xã Tân Hạnh, Hiệp Hòa, Hóa An (thuộc TP.Biên Hòa) và một vài phường thuộc thị xã Long Khánh có qui mô tối thiểu sau khi tách thửa là 60m²; một vài xã Tam Phước, Phước Tân, An Hòa, Long Hưng (TP.Biên Hòa) và một vài thị trấn thuộc một vài huyện có qui mô tối thiểu sau khi tách thửa là 80m²; một vài xã còn lại tối thiểu là 100m².

Về đất nông nghiệp, một vài phường và xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa (thuộc TP.Biên Hòa), một vài phường thuộc thị xã Long Khánh, một vài thị trấn thuộc huyện, qui mô tối thiểu được tách là 500m2. Các khu vực còn lại qui mô tối thiểu là 1.000m².

Tìm hiểu thêm https://qov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339