Giá cát xây dựng biến động mạnh, Phó Thủ tướng yêu cầu 7 Bộ vào cuộc

Trước tình tình giá cát thi công biến động mạnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đề nghị 7 Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ cộng thực hiện 1 số biện pháp xử lý.

Giá cát thi công thời gian qua có sự biến động mạnh

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng đưa ra ở cuộc họp về tình hình giá cát thi công có 1 số Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng nhận định số lượng và trữ lượng 1 số mỏ cát đang dần cạn kiệt. Một số địa phương có nhu cầu sử dụng cát lớn nhưng không có nguồn cát ở chỗ; 1 số địa phương chưa quan tâm đúng mức đối có công tác quản lý khai thác sử dụng cát và tài nguyên, chưa có biện pháp ngăn chặn đầu cơ, tích trữ cát thi công trái phép.

Bên cạnh đây, 1 số chủ đầu tư dự án công trình và chính quyền địa phương còn bị động trong việc cân đối nguồn cung cấp cát dẫn đến giá cát thi công biến động lớn, ảnh hưởng đến công đoạn 1 số dự án đầu tư thi công và 1 số hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói.

Để chắc chắn công đoạn thi công 1 số công trình, Phó Thủ tướng đề nghị 1 số bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý cát sỏi ở 1 số địa phương, nhu cầu sử dụng, khai thác, vận chuyển làm chất liệu thi công và san lấp; không ngừng nghỉ nắm tài liệu về giá cả, nguồn cung, chống việc đầu cơ, tích trữ để tăng giá.

Đối có 1 số đô thị Hà Nội, TP. HCM và 1 số địa phương có nhu cầu sử dụng cát lớn, đề nghị 1 số địa phương tổng hợp nhu cầu cụ thể, lập quy hoạch và kế hoạch cung ứng cát, sỏi làm chất liệu thi công để chủ động trong việc cung cấp nhu cầu cát, sỏi cho việc thi công và san lấp.

Các bộ ngành, địa phương cũng cần thực hiện 1 số biện pháp sử dụng cát nhân tạo thay thế cát môi trường xung quanh, tiến tới không sử dụng cát môi trường xung quanh vào mục đích san lấp.

Về 1 số đề nghị cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp có Bộ Công Thương và 1 số bộ ngành liên quan tăng cường triển khai thực hiện chọn lọc của Thủ tướng về việc đẩy mạnh, xử lý tro xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất chất liệu thi công và trong công trình thi công, trong đây sử dụng tro, xỉ làm chất liệu san lấp thay thế cát môi trường xung quanh.

Bên cạnh đây, Bộ Xây dựng cần chủ trì, phối hợp có Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình thi công dân dụng, công nghiệp”; tìm hiểu sử dụng cát nhiễm mặn làm chất liệu thi công và san lấp; đã đi vào hoạt động nguyên tắc kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cát nhân tạo làm chất liệu thi công.

Đối có 1 số hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói bị ảnh hưởng do giá cát biến động, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và 1 số bộ ngành liên quan phân tích khối lượng, giá trị 1 số hợp đồng cần điều chỉnh giá, báo cáo Thủ tướng.

Đối có Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng đề nghị phối hợp có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiên đoán tình hình bồi lắng cát ở 1 số con sông, luồng lạch, cửa sông, cửa biển đề xuất biện pháp quản lý và khai thác cát, sỏi không làm sạt lở bờ sông.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ tìm hiểu, sửa đổi Thông tư 44/2017 quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối có nhóm loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau thích hợp có thực ở ở địa phương; tìm hiểu chính sách bán hàng thuế để ưu tiên phát triển việc sản xuất, sử dụng 1 số loại cát nhân tạo và chất liệu thay thế cát môi trường xung quanh.


QOV.VN – Theo Vietnamfinance

Tìm hiểu thêm tài liệu về Xây Dựng ở QOV.VN