Giá cổ phiếu tiếp tục giảm, lãnh đạo VNDirect đồng loạt đăng ký mua vào

Tổng số lượng cổ phiếu mà 5 người này chuẩn bị sẽ nắm giữ sau chuyển nhượng là dao động 6,3 triệu cổ phiếu, tương ứng có 2,9% vốn điều lệ của VNDirect…

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND-HOSE) thông báo về việc mua cổ phiếu của người nội bộ doanh nghiệp.

Theo đây, bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Sau chuyển nhượng, số cổ phiếu sẽ nắm giữ tăng từ 986.932 cổ phiếu, chiếm 0,45% lên 5.986.832 cổ phiếu, chiếm 2,72% vốn điều lệ nhằm tăng mật độ có. Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2018.

Cũng trong dao động thời gian trên, bà Vũ Nam Hương – Giám đốc Tài chính đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau chuyển nhượng là 150.000 cổ phiếu, chiếm 0,068% nhằm đầu tư; Ông Điêu Tuấn Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát nội bộ đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, chiếm 0,023% vốn điều lệ nhằm đầu tư.

Trước đây, từ ngày 18/5 đến ngày 16/6/2018, ông Trần Vũ Thạch – Giám đốc điều hành làm việc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,0454% vốn điều lệ nhằm đầu tư tài chính cá nhân dài hạn; bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Kế toán trưởng đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau chuyển nhượng là 56.696 cổ phiếu, chiếm 0,025.7% vốn điều lệ nhằm tăng mật độ có.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu mà 5 người này chuẩn bị sẽ nắm giữ sau chuyển nhượng là dao động 6,3 triệu cổ phiếu, tương ứng có 2,9% vốn điều lệ của VNDirect.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu VND đâyng cửa ngày 18/5/2018, còn 22.250 đồng/cổ phiếu.

Trước đây, VND đã có văn bản giải trình tài liệu về các tin đồn liên quan tới làm việc của HomeDirect. Theo đây, VnDirect là cổ đông góp vốn vào HomeDirect có mật độ có là 15% vốn điều lệ của HomeDirect, tương ứng có số vốn góp là 7,5 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp xấu nhất là HomeDirect bị giải thể hay phá sản thì VnDirect chỉ chịu thiệt hại tối đa bằng số vốn góp vào HomeDirect.

Đồng thời, doanh thu và lợi nhuận của HomeDirect không có đâyng góp nào đáng kể cho kết quả kinh doanh của VnDirect. Cho tới nay VnDirect cũng chưa nhận được bất kỳ khoản cổ tức hoặc lợi ích vật chất nào từ làm việc của HomeDirect.

VnDirect và HomeDirect là hai pháp nhân hoàn toàn độc lập về mặt pháp lý và làm việc kinh doanh.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN