Hà Nội: Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và sổ đỏ

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu những sở, ban ngành quận huyện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và những thủ tục liên quan. Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày, thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày…

Hà Nội sửa đổi 1 loạt quy định về cấp phép xây dựng
‘Truy vấn’ nhiều vấn đề nóng về xây dựng ở quận Hà Đông


UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu những sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 13/3/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện những phương pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và những thủ tục liên quan.

giấy phép xây dựng,cấp giấy phép xây dựng,sổ đỏ,PCCC
Hà Nội rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày.

Theo đây, để giảm tối đa thời gian thực hiện những thủ tục cấp phép và những thủ tục có liên quan nhưng vẫn chắc chắn nâng cao chất lượng công tác cấp phép trên địa bàn, UBND đô thị yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy đô thị, Tổng doanh nghiệp Điện lực Hà Nội khẩn trương tìm hiểu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục theo đúng Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Chính phủ.


Cụ thể, thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; thời gian góp ý đối có đồ án kiến trúc quy hoạch, kiến trúc xây dựng giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày; thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện giảm từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2018.


Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, những doanh nghiệp kinh doanh nước sạch khẩn trương tìm hiểu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đấu nối cấp và thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2018.


Sở Xây dựng chủ trì rà soát, thống nhất đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện những thủ tục, chắc chắn rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/6/2018.


Đồng thời, chủ trì, phối hợp có sở, ngành, đơn vị liên quan tìm hiểu, đề xuất liên thông 1 số TTHC và xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện những thủ tục, nâng cao chất lượng cho công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn đô thị.


Cùng có đây, tăng cường áp dụng CNTT, thực hiện hiệu quả cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; đề xuất, báo cáo UBND đô thị theo quy định.


Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tìm hiểu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản gắn liền có đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.


Nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi đã đi vào hoạt động xây dựng xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết TTHC về cấp GCN có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Xây dựng trước ngày 15/6/2018.


Hồng Khanh

Bạn đang xem chuyên mục Blog Qov.vn ở QOV.VN