Làm thế nào để đong đếm được khả năng ‘Leadership’?

Leader là nguyên khí của cả một tổ chức, nó giống như khái niệm Hiền tài là nguyên khí quốc gia vậy!

Thước đo “Leadership” ở đây không phải là ở dạng ý tưởng làm tốt cho tổ chức mà là lượng hoá cụ thể những gì họ đóng góp dưới dạng giá trị thực tại cho tổ chức đây. Nhưng để đo được nó, ít người làm, vì họ cho rằng nó khá trừu tượng. Tuy nhiên, tôi thấy có những công ty đã làm được điều đây. Họ thường căn theo 5 bậc leadership của John C. Maxwell và do vậy nó thường dừng ở mức 3 – Productivity và 4 – Reproduction. Cụ thể hoá ra thì có 1 số nhữngh như sau:

1.Vì leader là người dẫn dụ người khác, nên một cách thô sơ, cùng một công việc, mà số lượng người đi theo của anh A cao hơn hẳn anh B và tạo ra một doanh số còn lớn hơn thế, một lợi nhuận cao vượt bậc, thì đó là dấu hiệu đầu tiên.

Không cần biết anh A lãnh đạo theo nhữngh nào, chỉ cần anh ấy làm, có kết quả nổi bật và duy trì được kết quả trong dao động thời gian dài, vậy là đủ. Mức độ này là ở level 3 trong thang đo của Maxwell ở phần Productivity – năng suất.

2.Vì leader là người phải tạo ra ảnh hưởng trên người khác nên hãy xem xem có bao nhiêu nhân viên dưới quyền muốn học hỏi và bắt chước phong cách của sếp mình. Trên hết, trong khi học tập phong nhữngh của sếp thì họ có tăng lên hiệu suất làm việc hay không. Đây là bậc 4 – Reproduction – Tái tạo ra những người sếp có nhữngh làm việc giống mình.

3.Vì leader là người tiếp thêm nguồn năng lượng về tinh thần chứ không chỉ năng lực cho nhân viên, nên hãy xem sự phấn đấu của người dưới quyền anh ta với chính năng lực bản thân của họ. Tốc độ phát triển của họ là 20% so có tốc độ hàng năm trước đây dù đã tính cả sự biến đổi của phân khúc theo hướng tốt lên là 10%. Vậy là sếp có leadership cao. Vẫn là ở mức 3.

4.Vì leader làm việc thông qua người khác nên nếu họ có đủ lực làm người khác nể và họ ở lại có họ càng lâu thì giá trị họ tạo ra càng lớn. Cách tính là đếm số lượng người còn ở lại dưới quyền của anh ta trong tổ chức qua hàng năm, càng ít người ra đi chứng tỏ năng lực càng tốt.

Đây là nhữngh mà tôi đã nhìn thấy những công ty nước ngoài ứng dụng và nó phát huy tác dụng, độc đáo là khi ứng dụng cho giám đốc quản lý vùng có những giám đốc quản lý khu vực nhỏ hơn dưới quyền. Cái này tạm được coi là ở mức 1 – Role – Vị trí và 2 – Relation – Quan hệ có người khác. Vì chỉ có người tận dụng tốt hai cái này mới có thể giữ được số người dưới quyền của mình đủ lâu để họ phát huy tác dụng.

Leadership nghe có vẻ cao siêu và khó định hình nhưng thực ra rất cụ thể và chúng ta nên đo nó định kỳ để ngay cả những người quản lý cao cấp cũng phải chịu áp lực để phát huy hết năng lực của họ.

Khen ngợi nhân viên: Cách giữ chân người tài rất dễ nhưng lại cực kì hiệu quả dành cho những chủ công ty SME

Đỗ Xuân Tùng – Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo Nhân Việt

Theo Nhịp Sống Kinh Tế

Bạn đang xem chuyên mục quan tri kinh doanh ở QOV.VN