Luân chuyển cán bộ ngân hàng để ngăn rủi ro tiền gửi

Một lần nữa, Ngân hàng Nhà nước đưa ra loạt đề nghị đối có một số tổ chức tín dụng để tăng cường an toàn tiền gửi…

Ngày 23/2, Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị một số tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường một số phương pháp để chắc chắn an toàn trong chuyển nhượng tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Văn bản trên đề nghị một số tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm chỉnh một số văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, chắc chắn an ninh, an toàn vận hành ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính và một số chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến chuyển nhượng tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, đặc trưng là một số quy định về quy trình, thủ tục, vị trí chuyển nhượng.

Các tổ chức tín dụng rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định nội bộ chắc chắn ban hành đầy đủ một số quy định nội bộ theo đúng quy định của pháp luật về chuyển nhượng tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị một số tổ chức tín dụng không ngừng nghỉ tổ chức một số đợt tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, nhân viên của mình.

Cùng đây, một số tổ chức tín dụng phải đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong vận hành ngân hàng; tham khảo ứng dụng phương pháp chính xác một số chuyển nhượng tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.

Các tổ chức tín dụng cần tăng cường phối hợp có một số cơ quan tính năng nắm bắt tài liệu, kịp thời thông báo, cảnh báo trong hệ thống để có một số phương pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối có tổ chức tín dụng; thực hiện tốt công tác truyền thông để bạn nắm, tuân thủ một số quy định, quy trình, bảo mật tài liệu bạn và thực hiện một số chuyển nhượng ở tổ chức tín dụng đúng quy định.

Đáng chú tâm, trong văn bản trên, Ngân hàng Nhà nước đề nghị một số tổ chức tín dụng tăng cường công tác tự kiểm tra (nhất là kiểm tra chéo), kiểm soát, luân chuyển cán bộ làm công tác chuyển nhượng về tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm nhằm ngăn chặn một số rủi ro có thể xảy ra.

Như trên, một lần nữa Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản đề nghị một số tổ chức tín dụng tăng cường một số phương pháp bảo đảm an toàn tiền gửi, sau khi nhiều vụ việc rủi ro trong chuyển nhượng, gửi tiền, tiết kiệm xẩy ra thời gian qua.

Trong năm 2017, trước hiện trạng trên, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cả chỉ thị cụ thể về vấn đề này. Và cho đến nay, kết quả xử lý cuối cùng của nhiều vụ việc vẫn chưa có một số tài liệu ra mắt chính thức trên một số phương tiện tài liệu đại chúng.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN