Tài Chính

Quý 4, Hải quan sẽ tăng cường kiểm tra nhóm doanh nghiệp có rủi ro cao

Trong quý 4/2018, ngành hải quan sẽ chú tâm thực hiện kiểm tra các trường hợp công ty có rủi ro cao, hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp…

Ngành hải quan đã thu nộp vào ngân sách hơn 1.500 tỷ đồng trong gần 9 tháng qua từ hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy thêm, trong quý 3/2018, toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 2.513 cuộc, trong đó kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan 360 cuộc, kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan 2.153 cuộc, ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 671 tỷ đồng, thực thu vào ngân sách hơn 635 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2018 đến ngày 15/9/2018, toàn ngành đã thực hiện 5.537 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó có 810 cuộc tại trụ sở người khai hải quan và 4.727 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.625 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017; thực thu vào ngân sách 1.563 tỷ đồng, đạt 70% chỉ tiêu năm 2018 là 2.235 tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Được biết, trong quý 3/2018, lực lượng kiểm tra sau thông quan đã tập trung thực hiện kiểm tra các mặt hàng trọng điểm như phế liệu, rượu, giấy…tại các địa bàn trọng điểm như Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, với lĩnh vực kiểm tra chủ yếu là hàng gia công sản xuất xuất khẩu.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thu thập các tin tức về các công ty trọng điểm và công ty nhập khẩu phế liệu để thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Trong quý 4/2018, Cục Kiểm tra sau thông quan cho thấy thêm sẽ chỉ đạo hải quan địa phương kiểm tra các công ty, thực hiện kiểm tra phân tích tuân thủ pháp luật của người khai hải quan năm 2018. Trong đó chú tâm thực hiện kiểm tra các trường hợp công ty có rủi ro cao, hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp và thực hiện sản xuất, xuất nhập khẩu tại nhiều địa phương khác nhau.

Đồng thời sẽ theo dõi, kiểm tra các công ty trọng điểm, địa bàn trọng điểm, chỉ đạo các Cục hải quan thu thập tin tức thực hiện kiểm tra sau thông quan các công ty, các lĩnh vực, các mặt hàng, nhóm hàng có dấu hiệu vi phạm và rủi ro cao.

“Ngoài ra, Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan đối với các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O”, Tổng cục Hải quan cho thấy thêm.

Song song với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị này sẽ chú tâm nghiên cứu kỹ việc sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra sau thông quan và thi công sổ tay nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN

Tin Tức Liên Quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close