Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu tại Đầu tư Bảo Việt lên 100%

BVH sẽ mua cổ phần BVI do các cổ đông khác của BVI đang sở hữu để nâng mật độ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) từ 55% lên 100% vốn điều lệ tại BVI…

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) thông qua phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Việt (BVI) từ các cổ đông khác của BVI.

Theo đó, BVH sẽ mua cổ phần BVI do các cổ đông khác của BVI đang sở hữu để nâng mật độ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) từ 55% lên 100% vốn điều lệ tại BVI. Nguồn vốn thực hiện chuẩn bị từ nguồn vốn chủ sở hữu của tập đoàn.

Đầu tư Bảo Việt có trụ sở chính đặt tại 71 Ngô Sĩ Liên, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của BVI là đầu tư BDS, giải đáp và kinh doanh dịch vụ BDS, thi công xây dựng lắp.

BVI được thành lập vào ngày 29/1/2009. Tại ngày 30/9/2018, vốn điều lệ đã góp của BVI là 200 tỷ đồng. BVI có một cty con là Công ty TNHH MTV Xây dựng Bảo Việt (BVC) hoạt động trong lĩnh vực thi công, được thành lập ngày 10/1/2017. Tại ngày 30/9/2018, vốn điều lệ của cty này là 5 tỷ đồng, 100% vốn góp của BVI.

Được biết, Tập đoàn Bảo Việt ra mắt kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 (trước soát xét) với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 30.932 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4% so với cùng kỳ năm 2017 – trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt với tổng doanh thu ước đạt 8.253 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% so với cùng kỳ năm 2017 và Bảo Việt Nhân thọ có tổng doanh thu ước đạt 21.929 tỷ đồng, tăng trưởng 39,4% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản hợp nhất ước đạt 100.984 tỷ đồng. Tổng doanh thu của Công ty mẹ – Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 1.070 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ ước đạt 15.498 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

0913.756.339