Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11

Nhóm cổ phiếu thủy sản tuần này lại một lần nữa nổi sóng, khi đóng góp 3 trong 10 mã tăng tốt nhất trên sàn HOSE gồm ACL, ABT, ICF…

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 1.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 2.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 3.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 4.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 5.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 6.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 7.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 8.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 9.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 10.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 11.
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 12.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339