Bảng Giá Đất TPHCM

Bảng giá đất huyện củ chi, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019

QOV.VN cập nhật bảng giá đất huyện củ chi, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CỦ CHI

(Ban hành kèm theo chọn lựa số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định, có thể sử dụng được dùng để làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc có thể sử dụng được dùng để đất và chuyển quyền có thể sử dụng được dùng để đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền có thể sử dụng được dùng để đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền có thể sử dụng được dùng để đất hoặc đấu thầu dự án có có thể sử dụng được dùng để đất;

c) Tính giá trị quyền có thể sử dụng được dùng để đất khi giao đất không thu tiền có thể sử dụng được dùng để đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền có thể sử dụng được dùng để đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, chọn lựa hình thức giao đất có thu tiền có thể sử dụng được dùng để đất;

đ) Tính giá trị quyền có thể sử dụng được dùng để đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền có thể sử dụng được dùng để đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền có thể sử dụng được dùng để đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể sử dụng được dùng để vào mục đích quốc phòng, an ninh, quyền lợi quốc gia, quyền lợi công cộng và trở thành kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền có thể sử dụng được dùng để đất, hoặc đấu thầu dự án có có thể sử dụng được dùng để đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền có thể sử dụng được dùng để đất hoặc trúng đấu thầu dự án có có thể sử dụng được dùng để đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền có thể sử dụng được dùng để đất thỏa thuận về giá đất khi không không khó các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền có thể sử dụng được dùng để đất; góp vốn bằng quyền có thể sử dụng được dùng để đất.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về giá dự án lucky garden củ chi

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

 GIÁ

TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

1

AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG           310

2

BÀ THIÊN TRỌN ĐƯỜNG           320

3

BÀU LÁCH TRỌN ĐƯỜNG           290

4

BÀU TRĂM TRỌN ĐƯỜNG           460

5

BÀU TRE TRỌN ĐƯỜNG           730

6

BẾN CỎ TỈNH LỘ 15 SÔNG SÀI GÒN           290

7

BẾN ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG           290

8

BẾN SÚC TRỌN ĐƯỜNG           290

9

BÌNH MỸ TỈNH LỘ 9 VÕ VĂN BÍCH           920

10

BỐN PHÚ (TRUNG AN) – HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HÒA ĐÔNG) TRỌN ĐƯỜNG           320

11

BÙI THỊ ĐIỆT TRỌN ĐƯỜNG           320

12

BÙI THỊ HE TRỌN ĐƯỜNG        1,320

13

CÁ LĂNG TRỌN ĐƯỜNG           290

14

CAN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,060

15

CÂY BÀI TỈNH LỘ 8 CẦU PHƯỚC VĨNH AN           500
CẦU PHƯỚC VĨNH AN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           330

16

CÂY GỎ TRỌN ĐƯỜNG           290

17

CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 7           330

18

ĐÀO VĂN THỬ TRỌN ĐƯỜNG           630

19

ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG        1,060

20

ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP) TRỌN ĐƯỜNG        1,320

21

ĐỖ ĐĂNG TUYỂN TỈNH LỘ 7 NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG)           330

22

ĐỖ ĐÌNH NHÂN TRỌN ĐƯỜNG        1,320

23

ĐỖ NGỌC DU TRỌN ĐƯỜNG        1,320

24

ĐỖ QUANG CƠ TRỌN ĐƯỜNG        1,320

25

ĐƯỜNG 11 TRỌN ĐƯỜNG        2,110

26

ĐƯỜNG 35, 39, 40 TRỌN ĐƯỜNG        1,190

27

ĐƯỜNG 41 TRỌN ĐƯỜNG           830

28

ĐƯỜNG 42 TRỌN ĐƯỜNG           830

29

BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) TRƯỚC UBND XÃ HOÀ PHÚ TỈNH LỘ 15           990

30

ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG TRUNG AN           530

31

GIÁP HẢI TRỌN ĐƯỜNG        1,320

32

GIÁP HẢI (NỐI DÀI) CẦU KÊNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI TỈNH LỘ 2        1,320

33

HÀ VĂN LAO TRỌN ĐƯỜNG           500

34

HỒ VĂN TẮNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 15           920

35

HOÀNG BÁ HUÂN TRỌN ĐƯỜNG        1,320

36

HƯƠNG LỘ 10 TỈNH LỘ 7 KÊNH T38           460

37

HUỲNH MINH MƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8           990

38

HUỲNH THỊ BẲNG TỈNH LỘ 15 CẦU ÔNG CHƯƠNG           790

39

HUỲNH VĂN CỌ TRỌN ĐƯỜNG           590

40

LÁNG THE TỈNH LỘ 8 QUỐC LỘ 22           590

41

LÊ MINH NHỰT TRỌN ĐƯỜNG           660

42

LÊ THỊ SIÊNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8           500

43

LÊ THỌ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG           990

44

LÊ VĨNH HUY TRỌN ĐƯỜNG        1,320

45

LIÊN ẤP HỘI THẠNH – ẤP CHỢ – ẤP AN BÌNH TỈNH LỘ 8 ẤP AN BÌNH           590

46

NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8           920

47

LIÊN XÃ PHƯỚC VĨNH AN-PHẠM VĂN CỘI TRỌN ĐƯỜNG           590

48

LIÊN XÃ TRUNG LẬP – SA NHỎ TỈNH LỘ 7 TỈNH LỘ 6           330

49

LIÊU BÌNH HƯƠNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8        1,320

50

LƯU KHẢI HỒNG TRỌN ĐƯỜNG        1,120

51

NGÔ TRI HÒA TRỌN ĐƯỜNG        1,320

52

NGUYỄN ĐẠI NĂNG TRỌN ĐƯỜNG        1,320

53

NGUYỄN ĐÌNH HUÂN TRỌN ĐƯỜNG        1,120

54

NGUYỄN GIAO TRỌN ĐƯỜNG        1,420

55

NGUYỄN KIM CƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8           660

56

NGUYỄN THỊ NÊ NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG TỈNH LỘ 15           530

57

NGUYỄN THỊ RÀNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2           920
TỈNH LỘ 2 UBND XÃ NHUẬN ĐỨC           530
UBND XÃ NHUẬN ĐỨC TỈNH LỘ 15           390

58

NGUYỄN PHONG SẮC TRỌN ĐƯỜNG           990

59

NGUYỄN PHÚC TRÚ TRỌN ĐƯỜNG        1,190

60

NGUYỄN THỊ LẮM TRỌN ĐƯỜNG        1,320

61

NGUYỄN THỊ RƯ TRỌN ĐƯỜNG        1,190

62

NGUYỄN THỊ TRIỆU TRỌN ĐƯỜNG        1,650

63

NGUYỄN VĂN KHẠ BƯU ĐIỆN CỦ CHI TỈNH LỘ 2        1,320

64

NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) TỈNH LỘ 2 TỈNH LỘ 15           590

65

NGUYỄN VĂN NI TRỌN ĐƯỜNG        1,650

66

NGUYỄN VĂN NÌ TRỌN ĐƯỜNG        1,320

67

NGUYỄN VĂN ON TRỌN ĐƯỜNG        1,320

68

NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỶ) TRỌN ĐƯỜNG        1,320

69

NGUYỄN VĂN XƠ TRỌN ĐƯỜNG        1,190

70

NGUYỄN VIẾT XUÂN TRỌN ĐƯỜNG        1,190

71

NHỮ TIẾN HIỀN TRỌN ĐƯỜNG        1,120

72

NHUẬN ĐỨC UBND XÃ NHUẬN ĐỨC NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG           590

73

NINH TỐN TRỌN ĐƯỜNG        1,320

74

ÔNG ÍCH ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG        1,190

75

PHẠM HỮU TÂM TRỌN ĐƯỜNG        1,320

76

PHẠM PHÚ TIẾT TRỌN ĐƯỜNG        1,120

77

PHẠM VĂN CHÈO TRỌN ĐƯỜNG        1,190

78

PHAN THỊ HỔI TRỌN ĐƯỜNG        1,320

79

QUỐC LỘ 22 CẦU AN HẠ HỒ VĂN TẮNG        1,320

HỒ VĂN TẮNG TRẦN TỬ BÌNH        1,650
TRẦN TỬ BÌNH NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI)        1,980
NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU        2,640

NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI        3,300
CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI NGÃ BA BÀU TRE        1,980
NGÃ BA BÀU TRE TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH           990
TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH)        1,430
QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) SUỐI SÂU           880

80

SÔNG LU TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN           500

81

SUỐI LỘI QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           500

82

TAM TÂN TRỌN ĐƯỜNG           330

83

TỈNH LỘ 15 CẦU BẾN SÚC ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ           450
ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ CÔNG TY CARIMAR           880
CÔNG TY CARIMAR XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI        1,350
XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI)           770
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (CHỢ SÁNG) (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN)        1,350
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN)           900

84

TỈNH LỘ 2 QUỐC LỘ 22 SUỐI LỘI        1,050
SUỐI LỘI TỈNH LỘ 8           900
TỈNH LỘ 8 NGÃ TƯ SỞ           450
NGÃ TƯ SỞ RANH TỈNH TÂY NINH           360

85

TỈNH LỘ 6 TRỌN ĐƯỜNG           390

86

TỈNH LỘ 7 CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ)           390

CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH           600
NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH KÊNH ĐÔNG (CHÍNH)           600
KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ           600
TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY)           360
CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) NGÃ TƯ LÔ 6           300
NGÃ TƯ LÔ 6 BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY           300
BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN)           450
CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) BỀN TÀU (CHỢ CŨ – XÃ AN NHƠN TÂY)           360

87

TỈNH LỘ 8 CẦU THẦY CAI (ẤP TAM TÂN – XÃ TÂN AN HỘI) KÊNH N46           770

KÊNH N46 CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN           990
CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI        3,600
TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI NGÃ BA TỈNH LỘ 2        3,000
NGÃ BA TỈNH LỘ 2 NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN)        1,800
NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI)           900

CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ        1,800
TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN)        1,200
NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI)           990
CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ)        1,210
CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG)        1,350
NGÃ BA BÌNH MỸ BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG)        1,200

88

TỈNH LỘ 9 TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN)           900

89

TRẦN THỊ NGẦN TRỌN ĐƯỜNG        1,190

90

TRẦN TỬ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG        1,650

91

TRẦN VĂN CHẨM TRỌN ĐƯỜNG           990

92

TRUNG AN TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH KÈ           500
CẦU RẠCH KÈ GIÁP SÔNG SÀI GÒN           460

93

TRƯƠNG THỊ KIỆN TRỌN ĐƯỜNG           330

94

VÕ THỊ HỒNG TRỌN ĐƯỜNG           830

95

VÕ VĂN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG           990

96

VÕ VĂN ĐIỀU TRỌN ĐƯỜNG           560

97

VŨ DUY CHÍ TRỌN ĐƯỜNG           990

98

VŨ TỤ TRỌN ĐƯỜNG        1,120

99

ĐOÀN MINH TRIẾT TRỌN ĐƯỜNG           330

100

PHÚ THUẬN TRỌN ĐƯỜNG           420

101

ĐƯỜNG SỐ 794 TỈNH LỘ 15 CÂY GÕ           290

102

ĐƯỜNG SỐ 806 CÂY GÕ ĐƯỜNG 805           260

103

ĐƯỜNG BA SA QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2           330

104

ĐƯỜNG SỐ 607 QUỐC LỘ 22 KÊNH CHÍNH ĐÔNG           260

105

ĐƯỜNG SỐ 608 QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           260

106

ĐƯỜNG SỐ 609 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ RÀNH HẾT TUYẾN           290

107

ĐƯỜNG SỐ 610 ĐƯỜNG BA SA HẾT TUYẾN           260

108

ĐƯỜNG SỐ 613 QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           230

109

ĐƯỜNG SỐ 615 ĐƯỜNG SỐ 617 HẾT TUYẾN           260

110

ĐƯỜNG SỐ 616 ĐƯỜNG SỐ 614 HẾT TUYẾN           260

111

ĐƯỜNG SỐ 618 QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 628           290

112

ĐƯỜNG SỐ 619 ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH HẾT TUYẾN           230

113

ĐƯỜNG SỐ 620 QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           330

114

ĐƯỜNG SỐ 623 ĐƯỜNG TRUNG VIẾT ĐƯỜNG SỐ 624           260

115

ĐƯỜNG SỐ 624 ĐƯỜNG SỐ 623 XÃ TRUNG LẬP HẠ           260

116

ĐƯỜNG SỐ 625 ĐƯỜNG SỐ 626 XÃ TÂN AN HỘI           260

117

ĐƯỜNG SỐ 626 ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH HẾT TUYẾN           260

118

ĐƯỜNG SỐ 627 QUỐC LỘ 22 HẾT TUYẾN           330

119

ĐƯỜNG SỐ 628 ĐƯỜNG SỐ 625 HẾT TUYẾN           230

120

ĐƯỜNG TRUNG VIẾT QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 609           260

121

CÂY TRẮC TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 15           330

122

ĐƯỜNG PHÚ MỸ TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           390

123

ĐƯỜNG SỐ 435 TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ           390

124

ĐƯỜNG SỐ 436 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ           260

125

ĐƯỜNG SỐ 439 TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG HUỲNH THỊ BẲNG           390

126

ĐƯỜNG SỐ 441 TỈNH LỘ 15 CAO SU           260

127

ĐƯỜNG SỐ 443 TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 15           260

128

ĐƯỜNG SỐ 813 Đ. TỈNH LỘ 15 KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN)           230

129

ĐƯỜNG SỐ 815 Đ. TỈNH LỘ 15 KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN)           230

130

ĐƯỜNG SỐ 827 Đ. TỈNH LỘ 15 Đ. TRUNG LẬP           330

131

Đ.CÁNH ĐỒNG DƯỢC Đ. TỈNH LỘ 15 HẾT TUYẾN           260

132

ĐƯỜNG BÀU GIÃ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390

133

ĐƯỜNG SỐ 01 ĐƯỜNG SỐ 28 ĐƯỜNG SỐ 414           390

134

ĐƯỜNG SỐ 28 TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI           390

135

ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG SỐ 406 ĐƯỜNG BÀU GIÃ           390

136

ĐƯỜNG SỐ 406 TỈNH LỘ 2 HẾT TUYẾN           390

137

ĐƯỜNG SỐ 407 ĐƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390

138

ĐƯỜNG SỐ 409 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG SUỐI LỘI           390

139

ĐƯỜNG SỐ 410 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM           390

140

ĐƯỜNG SỐ 414 TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI           390

141

ĐƯỜNG SỐ 416 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 417           390

142

ĐƯỜNG SỐ 417 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI           390

143

ĐƯỜNG SỐ 418 TỈNH LỘ 8 KÊNH N31A-17           390

144

ĐƯỜNG SỐ 419 TỈNH LỘ 8 RANH ĐỒNG DÙ           390

145

ĐƯỜNG SỐ 420 TỈNH LỘ 8 KÊNH T31A-17           390

146

ĐƯỜNG SỐ 422 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI           390

147

ĐƯỜNG SỐ 426 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG           390

148

ĐƯỜNG SỐ 429 ĐƯỜNG SUỐI LỘI ĐƯỜNG SỐ 430           390

149

ĐƯỜNG SỐ 430 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG HẾT TUYẾN           390

150

ĐƯỜNG SỐ 455 TỈNH LỘ 8 (TÂN TRUNG) HẾT TUYẾN           590

151

ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI QUỐC LỘ 22 RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC           900

152

ĐƯỜNG SỐ 355 QUỐC LỘ 22 KÊNH N46           400

153

ĐƯỜNG SỐ 356 QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT           400

154

ĐƯỜNG SỐ 364 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 363           350

155

ĐƯỜNG SỐ 365 TỈNH LỘ 8 ĐƯỜNG SỐ 363           400

156

ĐƯỜNG SỐ 367 TỈNH LỘ 8 HẾT TUYẾN           400

157

ĐƯỜNG SỐ 369 KÊNH N46 RANH XÃ PHƯỚC HIỆP           400

158

ĐƯỜNG SỐ 372 QUỐC LỘ 22 RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC           800

159

ĐƯỜNG SỐ 374 QUỐC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 377           800

160

ĐƯỜNG SỐ 706 TỈNH LỘ 7 KÊNH N31A           260

161

ĐƯỜNG SỐ 709 TỈNH LỘ 2 KÊNH N31A           260

162

ĐƯỜNG SỐ 710 TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG           260

163

ĐƯỜNG SỐ 711 TỈNH LỘ 2 HẾT TUYẾN           300

164

ĐƯỜNG SỐ 712 ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIỀU           260

165

ĐƯỜNG SỐ 716 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG HẺM 18           340

166

ĐƯỜNG SỐ 720 ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG SỐ 726           290

167

ĐƯỜNG SỐ 733 KÊNH N25 HẾT TUYẾN           260

168

ĐẶNG CHIÊM NGUYỄN VĂN KHẠ GIÁP HẢI           990

169

ĐƯỜNG 12B ĐỖ ĐÌNH NHÂN ĐƯỜNG SỐ 12A           660

170

ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 VŨ DUY CHÍ NGUYỄN VĂN NI           660

171

ĐƯỜNG SỐ 20 NGUYỄN VĂN NI HUỲNH VĂN CỌ           880

172

ĐƯỜNG SỐ 8A NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2           660

173

LÊ CẨN NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2           880

Tin Tức Liên Quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close