Bảng giá đất quận 2, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019

QOV.VN cập nhật bảng giá đất quận 2, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 2

(Ban hành kèm theo chọn lựa số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định, có thể sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc có thể sử dụng đất và chuyển quyền có thể sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền có thể sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền có thể sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất khi giao đất không thu tiền có thể sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền có thể sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền có thể sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền có thể sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, quyền lợi quốc gia, quyền lợi công cộng và trở thành kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền có thể sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền có thể sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền có thể sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi đơn giản các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền có thể sử dụng đất; góp vốn bằng quyền có thể sử dụng đất.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STTTÊN ĐƯỜNGĐOẠN ĐƯỜNGGIÁ
TỪĐẾN
12345
1TRẦN NÃOXA LỘ HÀ NỘILƯƠNG ĐỊNH CỦA      22,000
LƯƠNG ĐỊNH CỦACẦU CÁ TRÊ      13,200
2LƯƠNG ĐỊNH CỦANGÃ TƯ TRẦN NÃO – LƯƠNG ĐỊNH CỦANGUYỄN THỊ ĐỊNH      13,200
3ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG        7,800
4ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG        7,800
5ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 2ĐƯỜNG 5        7,800
6ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3CUỐI ĐƯỜNG        5,800
7ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3CUỐI ĐƯỜNG        5,800
8ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 3ĐƯỜNG 8        5,800
9ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 3ĐƯỜNG 8        5,800
10ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 3ĐƯỜNG 9        5,800
11ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 8ĐƯỜNG 13        5,800
12ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG 8        7,800
13ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG        7,800
14ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG        7,800
15ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 12ĐƯỜNG 9        7,800
16ĐƯỜNG SỐ 14, 15  PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 12CUỐI ĐƯỜNG        7,800
17ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 14KHU DỰ ÁN HIM LAM        7,800
18ĐƯỜNG SỐ 17, 18  PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOLƯƠNG ĐỊNH CỦA        7,700
19ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG 20        7,800
20ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG 20        7,800
21ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOGIÁP SÔNG SÀI GÒN        8,600
22ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG SỐ 20        8,600
23ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 21CUỐI ĐƯỜNG        7,800
24ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG        8,600
25ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG 25        7,800
26ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 29CUỐI ĐƯỜNG        7,800
27ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 25SÔNG SÀI GÒN        7,800
28ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG 25        7,800
29ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOSÔNG SÀI GÒN        7,800
30ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOKHU DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN        7,800
31ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 30CUỐI ĐƯỜNG        7,800
32ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOSÔNG SÀI GÒN        7,800
33ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 31SÔNG SÀI GÒN        7,800
34ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOKHU DÂN CƯ DỰ ÁN HÀ QUANG        7,800
35ĐƯỜNG SỐ 1, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (NHÀ SỐ 1 ĐẾN NHÀ SỐ 9 ĐƯỜNG 33), PHƯỜNG BÌNH AN)TRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG        8,600
36ĐƯỜNG SỐ 2, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (HẺM SỐ 1 ĐƯỜNG 33, P. BÌNH AN)ĐƯỜNG SỐ 1CUỐI ĐƯỜNG        8,600
37ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃO SÔNG SÀI GÒN        7,800
38ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 34CUỐI ĐƯỜNG        7,800
39ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 41CUỐI ĐƯỜNG        7,800
40ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 38CUỐI ĐƯỜNG        7,800
41ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 37SÔNG SÀI GÒN        7,800
42ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 34CUỐI ĐƯỜNG        7,800
43ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 37ĐƯỜNG 39        7,800
44ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 36ĐƯỜNG 38        7,800
45ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH ANLƯƠNG ĐỊNH CỦAKHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY BÌNH MINH        7,800
46ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG 45ĐƯỜNG 47        7,800
47ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 45CUỐI ĐƯỜNG        7,800
48ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 46CUỐI ĐƯỜNG        7,800
49ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNĐƯỜNG SỐ 39        7,800
50ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYCUỐI ĐƯỜNG        7,800
51ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀNSÔNG SÀI GÒN        6,600
52ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRẦN NGỌC DIỆNCUỐI ĐƯỜNG        6,600
53ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNLÊ THƯỚCCUỐI ĐƯỜNG        6,600
54ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNLÊ THƯỚCCUỐI ĐƯỜNG        8,400
55ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢNCUỐI ĐƯỜNG      10,500
56ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢNCUỐI ĐƯỜNG        7,800
57ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢNCUỐI ĐƯỜNG        7,800
58ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢNCUỐI ĐƯỜNG        7,800
59ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYCUỐI ĐƯỜNG        7,800
60ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN VĂN HƯỞNGCUỐI ĐƯỜNG        6,600
61ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGNGUYỄN BÁ HUÂN        7,800
62ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41ĐƯỜNG 48        6,600
63ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41CUỐI ĐƯỜNG        6,600
64ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41CUỐI ĐƯỜNG        6,600
65ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGCUỐI ĐƯỜNG        7,800
66ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 59ĐƯỜNG 66        6,600
67ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGCUỐI ĐƯỜNG        7,800
68ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYSÔNG SÀI GÒN        7,800
69ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶLÊ VĂN MIẾN        7,400
70ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 49BSÔNG SÀI GÒN        6,600
71ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41CUỐI ĐƯỜNG        6,600
72ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG        6,600
73ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 44CUỐI ĐƯỜNG        6,600
74ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 55CUỐI ĐƯỜNG        6,600
75ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 59RẠCH ÔNG DÍ        6,600
76ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNGIÁP ĐƯỜNG 60ĐƯỜNG 47        6,600
77ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 61CUỐI ĐƯỜNG        6,600
78ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 64CUỐI ĐƯỜNG        6,600
79ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 66CUỐI ĐƯỜNG        6,600
80ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGCUỐI ĐƯỜNG        7,500
81ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN VĂN HƯỞNGĐƯỜNG 47        6,600
82ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀNSÔNG SÀI GÒN        7,800
83ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNSÔNG SÀI GÒN        6,600
84ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN Ư DĨCUỐI ĐƯỜNG        7,800
85ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN Ư DĨCUỐI ĐƯỜNG        8,100
86ĐƯỜNG SỐ 5, KP 3, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐẦU ĐƯỜNGRẠCH BÁO  CHÍ        8,400
87LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘIĐƯỜNG SỐ 12        8,400
88LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGTHẢO ĐIỀN        7,800
89NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGTHẢO ĐIỀN        8,400
90NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYCUỐI ĐƯỜNG        8,400
91NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYXA LỘ HÀ NỘI        8,400
92NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶCUỐI ĐƯỜNG        8,400
93NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNRẠCH ÔNG CHUA        8,400
94NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG        8,400
95NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRẦN NGỌC DIỆNCUỐI ĐƯỜNG        8,400
96NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶTHẢO ĐIỀN        9,200
97QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘIĐƯỜNG 47        9,200
98THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘINGUYỄN VĂN HƯỞNG
(TRƯỚC BAN ĐIỀU HÀNH KP3)
      14,600
99TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGTHẢO ĐIỀN        8,400
100TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNSÔNG SÀI GÒN        9,200
101TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNSÔNG SÀI GÒN      10,200
102VÕ TRƯỜNG TOẢNXA LỘ HÀ NỘIĐƯỜNG 11        9,600
ĐƯỜNG 11RIVERSIDE        8,100
103XA LỘ HÀ NỘICHÂN CẦU SÀI GÒNCẦU RẠCH CHIẾC      14,400
104XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG      11,000
QUỐC HƯƠNGNGUYỄN VĂN HƯỞNG        9,600
105ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M – 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG THẢO ĐIỀN
ĐƯỜNG VEN SÔNG
        7,400
106ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG        6,800
107AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG        9,200
108ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNGCUỐI ĐƯỜNG        6,600
109ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚNGUYỄN DUY TRINHCẦU NAM LÝ        6,000
110ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG        7,800
111ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 10ĐƯỜNG SỐ 15        7,000
112ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG        7,000
113ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 10ĐƯỜNG SỐ 15        7,000
114ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 3ĐƯỜNG SỐ 14        7,000
115ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 10ĐƯỜNG SỐ 14        7,000
116ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG        7,000
117ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 8CUỐI ĐƯỜNG        7,000
118ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 6CUỐI ĐƯỜNG        7,000
119ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 6CUỐI ĐƯỜNG        7,000
120ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1ĐƯỜNG SỐ 6        7,000
121ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1ĐƯỜNG SỐ 6        7,000
122ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1ĐƯỜNG SỐ 3        7,000
123ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3ĐƯỜNG SỐ 4        7,000
124ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1ĐƯỜNG SỐ 6        7,000
125ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1CUỐI ĐƯỜNG        7,000
126ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦACUỐI ĐƯỜNG        6,600
127ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘIĐƯỜNG 8        9,200
128ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦACUỐI ĐƯỜNG        9,200
129ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG        6,600
130ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 6 (KHU TĐC 1HA)CUỐI ĐƯỜNG        6,600
131ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2ĐẶNG TIẾN ĐÔNG        8,800
132ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA)CUỐI ĐƯỜNG        6,600
133ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 3ĐƯỜNG 8        6,600
134ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2-  (KHU TĐC 1HA)CUỐI ĐƯỜNG        6,600
135ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 4AN PHÚ        7,000
136ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA)CUỐI ĐƯỜNG        6,600
137ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1ĐOÀN HỮU TRƯNG        6,600
138ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG        8,800
139ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNGCUỐI ĐƯỜNG        6,300
140ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNGCUỐI ĐƯỜNG        7,800
141ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNGCUỐI ĐƯỜNG        6,600
142ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG        6,600
143ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚGIANG VĂN MINH        5,200
144ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 13CUỐI ĐƯỜNG        6,600
145ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚCUỐI ĐƯỜNG        8,000
146ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚCUỐI ĐƯỜNG        8,000
147ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ