Bất động sản “hút” 486 triệu USD vốn FDI vào Việt Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), quý I/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so có cộng kỳ năm 2017.

Tính đến ngày 20/3, ước tính một vài dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so có cộng kỳ năm 2017.

Trong quý I, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,34 tỷ USD, tăng 22,8% so có cộng kỳ năm 2017 và chiếm 72,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 38,83 tỷ USD, tăng 24,2% so có cộng kỳ 2017 và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 31,75 tỷ USD, tăng 13,7% so có cộng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59,9% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,59 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 7,08 tỷ USD không kể dầu thô.

Cả nước có 618 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư có tổng vốn đăng ký 2,12 tỷ USD, bằng 72,7% so có cộng kỳ năm 2017; Có 199 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư có tổng vốn đăng ký tăng thêm 1,79 tỷ USD, bằng 45,4% so có cộng kỳ năm 2017.

Cũng trong quý I/2018, có 1.285 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có tổng giá trị vốn góp 1,89 tỷ USD, tăng 121,6% so có cộng kỳ năm 2017. Trong đây có 732 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của công ty có giá trị vốn góp 1,34 tỷ USD và 553 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước không làm tăng vốn điều lệ có tổng giá trị vốn góp 547,8 triệu USD.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đây công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực lôi kéo được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài có tổng số vốn đạt 3,44 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư 531 triệu USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh BĐS có tổng vốn đầu tư đăng ký 486 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư ở Việt Nam. Hàn Quốc đứng địa điểm thứ nhất có tổng vốn đầu tư 1,84 tỷ USD, chiếm 31,6% tổng vốn đầu tư. Hồng Kông đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 689 triệu USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng địa điểm thứ ba có tổng vốn đầu tư đăng ký là 649 triệu USD, chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh, đô thị, trong đây TP.HCM lôi kéo nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất có tổng số vốn đăng ký 1,7 tỷ USD. Hải Phòng đứng thứ hai có tổng vốn đăng ký 925 triệu USD, chiếm xấp xỉ 16% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba có tổng số vốn đăng ký 565 triệu USD chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong quý I/2018: Dự án Nhà máy LG Innitek Hải Phòng, cấp phép ngày 01/9/2016 có mục tiêu sản xuất mô đun Camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD.

Dự án Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, cấp phép ngày 20/3/2014 có mục tiêu sản xuất giày và quần áo thể thao ở Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn thêm 260 triệu USD.

Dự án Nhà máy điện gió Hanbaram, cấp phép ngày 07/02/2018, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Singapore đầu tư ở Ninh Thuận có mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.

Dự án Công ty TNHH Kefico Việt Nam, cấp phép năm 2009 có mục tiêu sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ ở Hải Dương điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD.

Dự án Công ty TNHH Vina Cell Technology, cấp phép năm 2016 có mục tiêu sản xuất pin năng lượng mặt trời ở Bắc Giang điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.

Hơn 300 triệu USD vốn FDI chảy vào BĐS trong 2 tháng đầu năm

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN