Bất ngờ việc Hà Nội sửa quy định cấp phép xây dựng

QOV.VN – Theo đây sẽ có 9 điều, 11 khoản và hơn 20 điểm ở Quyết định số 20 ban hành ngày 24/6/2016 quy định chi tiết 1 số nội dung về cấp giấy phép thi công trên địa bàn Thủ đô đã được Hà Nội sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, nhằm cung cấp có tình hình thực ở.

Đã có rất nhiều ý kiến đề nghị sửa quy định về cấp phép thi công, ngày 15.5, Hà Nội đã có một sốh tân (Ảnh minh họa/Đấu thầu)

Đã có rất nhiều ý kiến đề nghị sửa quy định về cấp phép thi công, ngày 15.5, Hà Nội đã có một sốh tân (Ảnh minh họa/Đấu thầu)

Cụ thể, đối có quy định về qui định cấp phép thi công, Quyết định số 12 được UBND TP Hà Nội ban hành hôm 15/5 sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Cơ quan cấp giấy phép thi công phân tách công trình đủ điều kiện cấp phép cần căn cứ trên ý kiến kết luận của một số cơ quan có thẩm quyền ở một số văn bản lưu trong hồ sơ.

Cơ quan phát hành văn bản phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc lĩnh vực do mình quản lý. Còn cơ quan cấp phép thi công chỉ kiểm tra sự thống nhất về nội dung giữa một số văn bản trong hồ sơ chứ không thẩm định lại tính hợp pháp của văn bản đây.

Bên cạnh đây, công trình được cấp phép cần căn cứ trên cơ sở đối chiếu có một số quy định về nguyên tắc quy hoạch kiến trúc đã được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch phê duyệt, gồm tỷ lệ thi công, số tầng, tổng chiều cao, tổng quy mô sàn, dao động lùi, công năng sử dụng của công trình.

Trong trường hợp có một sốh tân 1 trong một số chi tiết chính nêu trên thì chủ đầu tư có trách nhiệm điện thoại cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu trước khi làm thủ tục cấp phép thi công.

UBND TP Hà Nội cũng bổ sung quy định về việc đơn vị cấp phép không cần xin ý kiến một số cơ quan quản lý chuyên ngành trong một số trường hợp gồm: Thay đổi phương án kết cấu ở hồ sơ kiến trúc đã được cơ quan chuyên môn về thi công thẩm định so có phương án kiến trúc; Thay đổi tổng quy mô sàn thi công do sai số kỹ thuật; Thay đổi tổng chiều cao mà không vượt quá chiều cao chướng ngại vật hàng không quy định; điều chỉnh địa điểm một số khu công dụng như bổ sung thêm một số bộ phận kỹ thuật khu thang bộ, thang máy do đề nghị của ác cơ quan chuyên môn; Thay đổi quy mô đất hay mục đích sử dụng đất…

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng bổ sung thêm quy định về việc công trình, dự án vi phạm trật tự thi công hay công trình được đề nghị cải tạo sửa chữa theo hướng phân cấp về một số phường, quận, huyện theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền mới phải báo cáo lên cấp đô thị tham khảo chọn lọc.

Quyết định 12 của UBND TP Hà Nội bổ sung điều khoản quy định về trách nhiệm đối có Sở Xây dựng, một số ban ngành, UBND cấp huyện, Chủ đầu tư… Theo đây, một số chủ đầu tư công trình, dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc cung cấp một số loại pháp lý hợp pháp về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất…

Sở Xây dựng được giao phối hợp có một số đơn vị có liên quan thi công cơ sở dữ liệu đã được số hóa của hồ sơ cấp phép xâu dựng và một số đơn vị có công dụng liên quan để quản lý.

Ban quản lý đường sắt thành thị Hà Nội chịu trách nhiệm cung cấp bản đồ quy hoạch hướng tuyến, hành trang bảo vệ đã được duyệt đến một số cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công và một số đơn vị công dụng có nhiệm vụ quản lý…

Trong 5 ngày làm việc đối có công trình nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, một số cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các nội dung thuộc công dụng quản lý của mình. Sau thời hạn 5 ngày, nếu một số cơ quan này không có ý kiến thì được coi như đã chấp nhận và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc công dụng quản lý của mình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2018.

H.Anh

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
==> Bạn biết gì về một số quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN