Bộ Quốc phòng từ chối giao sân bay Khâm Đức cho Quảng Nam

Bộ Quốc phòng chỉ “hứa” sẽ bàn giao phần qui mô bị lấn chiếm cho địa phương quản lý, sử dụng…

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội đề nghị bàn giao đất của sân bay Khâm Đức về địa phương, Bộ Quốc phòng chỉ “hứa” sẽ bàn giao phần qui mô bị lấn chiếm cho địa phương quản lý, sử dụng.

Cụ thể, cử tri tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Quốc phòng tham khảo lập thủ tục bàn giao 35 ha đất của sân bay Khâm Đức trên địa bàn huyện Phước Sơn của tỉnh này cho địa phương để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng nêu, Sân bay Khâm Đức có qui mô dao động 346.381 m2, đã được phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do Quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 5 ở chọn lọc của Thủ tướng từ năm 1997 và nghị quyết năm 2014 của Chính phủ.

Đầu năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã từng đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao đất quốc phòng sân bay Khâm Đức cho địa phương quản lý để phát triển kinh tế – xã hội. Khi đây, Bộ Quốc phòng trả lời, việc chuyển giao đất quốc phòng sân bay Khâm Đức cho địa phương sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng của một vài đơn vị quân đội.

Để cung cấp đề nghị nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng giao Bộ tư lệnh Phòng không – Không quân chủ trì, cộng Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cơ quan công dụng của Bộ Quốc phòng phối hợp có địa phương lập quy hoạch sử dụng sân bay trên cung cấp đề nghị sử dụng là bãi hạ cánh cho trực thăng, làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, còn qui mô bị lấn chiếm sẽ giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Sau khi lập quy hoạch xong, báo cáo Bộ Quốc phòng tham khảo, chọn lọc.

Thời gian qua Quân chủng Phòng không – Không quân và Quân khu 5 đã phối hợp có một vài cơ quan công dụng của tỉnh Quảng Nam áp dụng khảo sát, đo đạc thực trạng để lập quy hoạch sử dụng sân bay (giai đoạn này cơ quan công dụng của địa phương chưa hoàn thành việc đo đạc thực trạng).

Sau khi một vài quan công dụng của địa phương hoàn thành việc đo đạc thực trạng sân bay, Bộ tư lệnh Phòng không – Không quân, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cơ quan công dụng của Bộ Quốc phòng hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng sân bay Khâm Đức, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo đơn vị bàn giao phần qui mô bị lấn chiếm cho địa phương quản lý, sử dụng.

Theo văn bản thì hiện có 13 hộ dân lấn chiếm làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp, qui mô dao động 17.100 m2.

Điều chỉnh giảm kinh phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Tìm hiểu thêm hệ số sử dụng đất là gì ?

==> Bạn biết gì về một vài quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN