Bộ Tài chính: “Đánh thuế tài sản góp phần giảm giá nhà, đất” (!)

QOV.VN – Theo diễn giải của Bộ Tài chính, Luật Thuế tài sản sẽ có tác động trực tiếp trong ngắn hạn là việc đánh thuế đối có tài sản, độc đáo là mở rộng đối tượng chịu thuế là nhà ở sẽ góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ nhà, đất, từ đấy góp phần giảm giá nhà, đất.

Luật Thuế tài sản sẽ góp phần đưa giá nhà về mức cung cấp đúng nhu cầu và khả năng chi trả thực ở của người dân?
Luật Thuế tài sản sẽ góp phần đưa giá nhà về mức cung cấp đúng nhu cầu và khả năng chi trả thực ở của người dân?

Sau buổi họp báo gây xôn xao dư luận 1 vàih đấy 5 hôm, chiều 17/4, Bộ Tài chính vừa tiếp tục ra mắt chi tiết góp ý dự thảo xin ý kiến hồ sơ lập yêu cầu thi công dự án Luật thuế tài sản, trong đấy có báo cáo phân tích tác động dự án đến phân khúc nhà đất.

Theo đấy, Bộ Tài chính phân tích, Luật Thuế tài sản sẽ có tác động trực tiếp trong ngắn hạn là việc đánh thuế đối có tài sản, độc đáo là mở rộng đối tượng chịu thuế là nhà ở sẽ góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ nhà, đất, từ đấy góp phần giảm giá nhà, đất, cung cấp đúng nhu cầu và khả năng chi trả thực ở của người dân.

“Có thể khẳng định rằng, thuế không phải là công cụ duy nhất ngăn chặn 1 vài vận hành đầu cơ về nhà đất nhưng thuế là 1 công cụ tài chính hữu hiệu góp phần hạn chế hành vi đầu cơ của 1 vài nhà đầu tư”, Bộ Tài chính cho biết.

Về dài hạn, theo Bộ Tài chính, chính sách bán hàng này sẽ có đến “rất nhiều lợi ích” cho nền kinh tế, góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ, tích trữ nhà đất, phản ánh thật cung – cầu về nhà đất trên phân khúc, góp phần giúp phân khúc nhà đất minh bạch và phát triển lành mạnh, bền vững, khuyến khích nguồn tiền đầu tư vào nhà đất chuyển sang thành nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế.

Đánh thuế nhà cũng được coi là công cụ để điều chỉnh phân bố dân cư trong quá trình đô thị hóa.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cho rằng, Luật Thuế tài sản ra đời nhằm thích hợp có thực ở ở Việt Nam là các người có nhiều nhà, đất là các người có tiềm lực về tài chính, biện pháp có quy định mức thuế suất cao hơn đối có đất sử dụng không đúng mục đích; đất và nhà ở không đưa vào sử dụng để khuyến khích Bên cạnh đấy việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhà, đất. Quy định nêu trên cũng thích hợp có thông lệ quốc tế, được nhiều nước trên địa cầu ứng dụng và thành công.

Đồng thời khẳng định, biện pháp này không ảnh hưởng đến quyền có nhà ở của người dân do việc đánh thuế đối có nhà ở có tính đến mức độ điều tiết, khả năng nộp thuế của người dân, chỉ điều tiết đối có nhà ở có giá trị lớn, trên ngưỡng không chịu thuế.

“Tại dự thảo Luật thuế tài sản cũng đề xuất quy định 1 vài trường hợp miễn, giảm thuế tài sản nhằm thực hiện 1 vài chính sách bán hàng ưu đãi của Nhà nước đối có 1 vài đối tượng ưu đãi hoặc lĩnh vực khuyến khích đầu tư như: Miễn thuế đối có nhà ở của hộ nghèo, của thương binh, con liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng, nhà ở xã hội,…”, báo cáo cho biết.

Đối có tác động đến ngân sách nhà nước, theo tính toán của Bộ Tài chính, có mức thuế suất 0,3%, số tiền thuế thu được vào dao động 22.700 tỷ đồng (nếu ứng dụng ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 1 tỷ đồng) hoặc dao động 23.300 (nếu ứng dụng ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 700 triệu đồng).

Với mức thuế suất 0,4%, chuẩn bị số tiền thuế thu được là 30.300 tỷ đồng (nếu ứng dụng ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 1 tỷ đồng) hoặc dao động 31.000 (nếu ứng dụng ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 700 triệu đồng).

Dù vậy, cơ quan này cũng thừa nhận 1 số tác động tiêu cực. Cụ thể, việc đánh thuế trên trọn vẹn giá trị đất ở có mức thuế suất cao và đánh thuế đối có nhà ở sẽ có tác động đến người dân, độc đáo là đối có các người có quyền có, quyền sử dụng đất, nhà ở có giá trị lớn nhưng không có lương để đấyng thuế.

“Để giải quyết vấn đề này, ở Điều 10 dự thảo Luật đã quy định cho phép chậm nộp tiền thuế như sau: Trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp thuế thì được chậm nộp tiền thuế và không tính phạt chậm nộp trong thời gian chậm nộp thuế. Người nộp thuế phải có trách nhiệm đã đi vào hoạt động nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển giao quyền có, quyền sử dụng tài sản”, Bộ Tài chính cho hay.

Phương Dung

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN