Bộ Tài chính giục Sabeco nộp 2.500 tỷ đồng khoản truy thu

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước ở Sabeco khẩn trương nộp ngân sách Nhà nước khoản bị truy thu 2.500 tỷ đồng…

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan tới truy thu khoản tiền lợi nhuận còn lại chưa chia từ năm 2016 trở về trước ở Sabeco.

Dẫn Điều 7 Luật Kiểm toán Nhà nước 2015, Bộ Tài chính cho hay, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị ép buộc phải thực hiện có đơn vị vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là căn cứ để Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cơ quan khác sử dụng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước ở Sabeco chấn chỉnh kịp thời những sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu. “Sabeco cần khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và những khoản phải nộp khác đã nêu ở kiến nghị báo cáo kiểm toán”, văn bản Bộ Tài chính nêu.

Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Công Thương, Sabeco báo cáo kết quả thực hiện về Cục Tài chính công ty (Bộ Tài chính) trước ngày 30/4.

Trước đây, Kiểm toán Nhà nước đã có thông báo cho Bộ Công Thương về việc việc kiểm toán báo cáo tài chính của Sabeco. Theo đây, lợi nhuận còn lại của Sabeco từ năm 2016 trở về trước là 2.700 tỷ đồng. Thời điểm đây, Nhà nước vẫn nắm quyền có 89,59% ở Sabeco, bởi thế Kiểm toán Nhà nước đề nghị Sabeco nộp ngân sách nhà nước khoản tiền 2.495 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán, Sabeco dẫn chứng, ngày 27/12/2017, Vietnam Beverage đã chuyển trả 109.965 tỷ đồng cho Bộ Công Thương để đổi lại quyền kiểm soát 53,59% vốn điều lệ của Sabeco tương ứng có 343 triệu cổ phần. Qua đây, Vietnam Beverage đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Sabeco. Bộ Công Thương đến nay chỉ còn nắm giữ dao động 36%.

Theo Điều 165 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014, Đại hội cổ đông là cơ quan chọn lọc cao nhất của công ty cổ phần và có quyền chọn lọc mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

Ban Tổng giám đốc của Sabeco cho rằng Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt chọn lọc phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và những cổ đông không kiểm soát như đề nghị của Kiểm toán Nhà nước nên Sabeco chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này.

“Sabeco chỉ thuyết minh là 1 khoản nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính riêng, hiện công ty đang thực hiện để xin ý kiến những cổ đông”, Tổng công ty cho biết.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN