Bộ Xây dựng có thêm Thứ trưởng mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký chọn lọc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng,bổ nhiệm nhân sự,Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh


Ông Nguyễn Văn Sinh sinh năm 1968, quê quán Hà Nội. Ông là Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.


Ông Nguyễn Văn Sinh từng đảm nhiệm những chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Viglacera, Bộ Xây dựng; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng.


Như vậy, giai đoạn này Bộ Xây dựng có 5 Thứ trưởng: Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn và Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh mới được bổ nhiệm.


Hồng Khanh

Bạn đang xem chuyên mục Blog Qov.vn ở QOV.VN