Các mẫu sổ hồng sổ đỏ mới hiện nay

Hiện nay trên phân khúc đang tồn tại có 5 loại giấy tờ liên quan đến việc ghi nhận quyền có thể dùng nhà đất. Tuy 5 loại giấy tờ này nhìn khác nhau nhưng có giá trị rất cao như nhau, thay đổi theo thời gian, cái mới thay thế cái cũ nhầm khắc phục những điểm mặt khuyết của cái cũ.
I. Giấy kê khai 99
II. Giấy chứng nhận quyền sở hữu

Sổ đỏ cấp theo nghị định 64/NĐ-CP Chỉ có đất trống, không có tổ hợp xây dựng Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/09/1993: mẫu này ra đời giai đoạn đầu dành cho hộ an cư đang trực tiếp được gia công bằng nông nghiệp

Mặt trong mẫu sổ đỏ khi chỉ có đất mà chưa có nhà

b. Có tài sản gắn liền với đất

Mẫu này gặp rất ít trên phân khúc, chủ yếu ở nông thôn thì nhiều hơn

Mẫu sổ đỏ có tài sản găn liền với đất

2. Sổ hồng cấp theo nghị đình 61/ CP

Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 5/7/1994. Do Bộ khởi công phát hành, có màu hồng nhạt

Mặt bìa mẫu sổ hồng theo 61/NĐ-CP

Mặt trong mẫu sổ hồng theo 61/NĐ-CP

3. sổ hồng cấp theo nghị định 90/2006/NĐ-CP( sổ hồng mới)

Mẫu sổ hồng mặt trong theo nghị định 90/2006/CP

4. Sổ hồng mới (Giấy chứng nhận quyền có thể dùng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)

Ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền có thể dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận. Gọi là “Giấy chứng nhận quyền có thể dùng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”

Mẫu sổ hồng mới nhất bây giờ – mặt bìa

Mẫu sổ hồng mới nhất bây giờ – mặt trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339