Chính phủ vào cuộc vụ lùm xùm siêu dự án ở Vũng Tàu

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VTSC) về dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Theo thông báo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận việc những cơ quan tính năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấm dứt làm việc, thu hồi đất dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ của VTSC, khi chưa thực hiện thủ tục gia hạn, là chưa thích hợp có quy định ở Điểm I, Điều 64, Luật đất đai năm 2013.

siêu dự án,dự ái Cái Mép Hạ,doanh nghiệp Tân Cảng Sài Gòn,thu hồi đất
Chính phủ vào cuộc vụ lùm xùm siêu dự án ở Vũng Tàu


Việc thu hồi để giao dự án cho Công ty TNHH 1 thành viên Tổng doanh nghiệp Tân Cảng Sài Gòn khi chưa giải quyết dứt điểm việc khiếu nại, kiến nghị của VTSC, dẫn đến hai dự án triển khai trên cộng 1 địa bàn.


Do đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng rà soát, phân tách toàn diện về quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án, năng lực của nhà đầu tư, việc giao và chấm dứt làm việc của dự án nêu trên và đề xuất giải pháp giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2018.


Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thỏa thuận vị trí và tổng diện tích thi công năm 2006, có tổng diện tích dao động 86,6 ha. Dự án có tổng mức đầu tư chuẩn bị trên 10.235 tỷ đồng, được giao cho VTSC làm chủ đầu tư.


Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 10 năm, chủ đầu tư vẫn chưa đã đi vào hoạt động những thủ tục đầu tư theo quy định như: Lập và trình phê duyệt quy hoạch thi công chi tiết; lập lại báo cáo phân tách tác động môi trường; cấp giấy phép thi công công trình; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ cũng chưa được triển khai thi công, chậm công đoạn thực hiện theo cam đoan được quy định trong giấy chứng nhận đầu tư.


Ngày 22/9, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra văn bản chấm dứt làm việc Dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ. Theo đây, tỉnh giao Sở Kế hoạch – Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án cấp năm 2010 cho chủ đầu tư… Huyện Tân Thành thông báo việc chấm dứt làm việc dự án nêu trên và thực hiện rà soát, mở bán quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt làm việc theo quy định.

Với thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Dự án Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ sẽ được giao về đơn vị nào triển khai tiếp tục, vẫn phải chờ Bộ kế hoạch và Đầu tư rà soát và đề xuất.


Quốc Tuấn

Bạn đang xem chuyên mục Blog Qov.vn ở QOV.VN