Công trình vốn nhà nước phải sử dụng vật liệu xây không nung

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng chất liệu xây không nung trong một số công trình thi công. Trong đây nêu rõ quy định các công trình thi công sử dụng chất liệu xây không nung.

Ảnh minh họa

Cụ thể, một số công trình thi công được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của công ty có vốn nhà nước lớn hơn 30% phải sử dụng chất liệu xây không nung trong tổng số chất liệu xây có mật độ như sau: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: sử dụng 100%; một số tỉnh đồng bằng Trung du Bắc bộ; một số tỉnh vùng Đông Nam bộ: Tại một số khu thành phố từ loại III trở lên sử dụng tối thiểu 90%, ở một số khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 70%; một số tỉnh còn lại: Tại một số thành phố từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70%, ở một số khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%.

Các công trình thi công từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% chất liệu xây không nung trong tổng số chất liệu xây. Các công trình có đề nghị đặc biệt không sử dụng chất liệu xây không nung thì phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tham khảo, chấp thuận.

Nhà nước khuyến khích sử dụng chất liệu xây không nung vào một số công trình thi công không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/2/2018.

Thông tư nêu rõ, một số công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc được cấp giấy phép thi công trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như chọn lọc đã được phê duyệt dự án hoặc giấy phép thi công đã được cấp.

Các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc được cấp giấy phép thi công nhưng chưa bắt đầu làm thi công mà phải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án hoặc điều chỉnh, bổ sung giấy phép thi công sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp không một sốh tân kiến trúc thi công công trình thì thực hiện như kiến trúc thi công công trình đã được phê duyệt; trường hợp một sốh tân kiến trúc thi công công trình thì phải thực hiện theo đúng quy định ở Thông tư này đối có phần công trình có một sốh tân kiến trúc thi công.

Nhà nước khuyến khích việc chủ đầu tư một sốh tân kiến trúc để sử dụng chất liệu xây không nung.


QOV.VN – Theo Báo Xây dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về Xây Dựng ở QOV.VN