Đà Nẵng: 14 khách sạn nằm trong “danh sách đen” chưa qua nghiệm thu

Qua kiểm tra, rà soát đợt 1, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cảm thấy giai đoạn này 1 số công trình Khách sạn đã được thi công đã đi vào hoạt động, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về thi công kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Theo quy định ở Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình thi công (nay được thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình thi công) thì công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên và một số công trình khác phải được cơ quan chuyên môn về thi công kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu đã đi vào hoạt động công trình đưa vào sử dụng.

Qua kiểm tra, rà soát đợt 1, Sở Xây dựng đã phát hiện trên địa bàn còn tồn ở 1 số công trình Khách sạn đã được thi công đã đi vào hoạt động, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về thi công kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định nêu trên.

Cụ thể như sau:

1. Khách sạn Diamond Sea – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

2. Khách sạn Sea Front – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

3. Khách sạn Lê Hoàng Beach – Đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

4. Khách sạn Trường Sơn Tùng 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

5. Khách sạn Nirvana – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

6. Khách sạn Valentine – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

7. Khách sạn Tây Bắc – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

8. Khách sạn Tuấn Phong – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

9. Khách sạn Nam Quân – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

10. Khách sạn Sea Casle 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

11. Khách sạn Tường Vi – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

12. Khách sạn Đàm Linh – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

13. Khách sạn Nice Sea – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

14. Khách sạn Ánh Dương 2 – Đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ tiếp tục kiểm tra, giải đáp một số chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng một số công trình thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định; đồng thời Sở Xây dựng sẽ phối hợp có Công an đô thị, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Tìm hiểu thêm https://qov.vn