Đồng Nai: Diện tích đất tối thiểu 60m2 mới được tách thửa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc quy định về quy mô tối thiểu được tách thửa đối có từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đấy, Quyết định này quy định về quy mô tối thiểu được phép tách thửa đối có một số loại đất: đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở của hộ gia đình và cá nhân; điều kiện được phép tách thửa; trách nhiệm của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quy định nêu rõ về quy mô, kích cỡ, điều kiện cụ thể tách thửa đối có loại đất ở. Theo đấy, khi tách thửa đối có thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận có mục đích sử dụng là đất ở thì quy mô, kích cỡ tối thiểu thửa đất và điều kiện cụ thể, như sau:

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa: Các phường và một số xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc đô thị Biên Hòa và một số phường thuộc thị xã Long Khánh quy mô tối thiểu thửa đất là 60m2; một số xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc đô thị Biên Hòa và một số thị trấn thuộc một số huyện quy mô tối thiểu là 80m2; một số xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và một số huyện quy mô tối thiểu tách thửa là 100m2.

Về kích cỡ thửa đất hình thành sau khi tách thửa: Thửa đất thuộc địa bàn một số phường, xã thuộc đô thị Biên Hòa; một số phường thuộc thị xã Long Khánh; một số thị trấn thuộc một số huyện mà địa điểm giáp giới có các con phố phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m thì thửa đất hình thành sau tách thửa phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 5m.

Đối có thửa đất thuộc một số phường, xã thuộc đô thị Biên Hòa; một số phường thuộc thị xã Long Khánh; một số thị trấn thuộc một số huyện mà địa điểm giáp giới có các con phố phố có lộ giới nhỏ hơn 20m thì một số thửa đất phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 4m. Đối có thửa đất thuộc một số xã còn lại thuộc một số huyện thì một số thửa đất phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 4,5m.

Đối có thửa đất có quy mô nhỏ hơn 500m2: Trường hợp một số thửa đất sau khi tách thửa giáp giới có các con phố giao thông, tình trạng hạ tầng giao thông đã được thể hiện trên bản đồ địa chính thì được tách thửa theo quy định. Trường hợp một số thửa đất yêu cầu tách thửa không giáp giới có các con phố giao thông đã đi vào hoạt động thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ kiến trúc mặt bằng tổng thể được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối có thửa đất có quy mô từ 500m2 đến 2.000m2, trước khi thực hiện tách thửa người sử dụng đất phải lập bản vẽ kiến trúc mặt bằng tổng thể được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc chia tách thửa đất chỉ được thực hiện sau khi người sử dụng đất đã đầu tư đã đi vào hoạt động hạ tầng kỹ thuật được cơ quan thẩm quyền phê duyệt bản vẽ kiến trúc mặt bằng tổng thể kiểm tra, xác nhận…

Đối có thửa đất có quy mô trên 2.000m2, phải lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định. Đối có thửa đất ở thuộc một số dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/500; khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc Giấy phép quy hoạch (đối có một số trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết 1/500) thì chỉ được tách thửa theo quy hoạch được duyệt.

Những trường hợp không được tách thửa ở tỉnh Đồng Nai là những dự án đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (thỏa thuận địa điểm, ra mắt địa điểm, chấp thuận đầu tư) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai, hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được mở bán phải thu hồi để thực hiện dự án. Thửa đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định.

Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư thi công sân bay quốc tế Long Thành thì nhà đất địa bàn TP Biên Hòa và một số huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu thuộc tỉnh Đồng Nai đang là những khu vực “nóng sốt” và nhiều người đang rất mong chờ tỉnh này ban hành quyết định về tách thửa. Những địa bàn trên cũng là khu vực vài năm lại đấy xảy ra tình trạng tách thửa ồ ạt, hình thành những khu dân cư tự phát xập xệ.

Tìm hiểu thêm https://qov.vn