HOSE thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có đảm bảo đối với VRE

HOSE vừa có thông tin về việc thay cho đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong quý 4/2018 và được áp dung từ ngày 23/11…

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông tin thay cho đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong quý 4/2018.

Theo đó, mã VRE của Công ty Cổ phần Vincom Retail sẽ bị thay cho đổi hạn mức chào bán chứng quyền có chắc chắn với mức chào bán cũ của VRE là 78.194.852 cổ phiếu được thay cho bằng mức chào bán mới là 95.788.568 cổ phiếu.

Trước đó, HOSE thông tin mã CTD của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons sẽ bị thay cho đổi hạn mức chào bán chứng quyền có chắc chắn từ ngày 2/11, từ mức chào bán cũ của CTD là 4.237.316 cổ phiếu được thay cho bằng mức chào bán mới là 4.232.357 cổ phiếu.

Như vậy danh sách cổ phiếu cung cấp điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán quý 4/2018 được tiến hành từ ngày 23/11/2018 có 24 mã gồm: BMP, CII, CTD, DHG, DPM, FPT, GMD, HPG, HSG, MBB, MSN, MWG, NVL, PNJ, REE, ROS, SBT, SSI, STB, VIC, VJC, VNM, VPB, VRE.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339