Không lơ là kiểm soát các quỹ tín dụng

Trong thời gian gần đây xuất hiện 1 số trường hợp vỡ quỹ ở Đồng Nai, trước đây là ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá…

Năm 2017 đã xảy ra 1 số trường hợp vỡ quỹ mà lý do chủ yếu là vi phạm của người đứng đầu. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã kịp thời chấn chỉnh hiện trạng này để đưa vận hành của hệ thống quỹ vào nề nếp.

Thực tế vận hành của mô hình Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam cho thấy: số quỹ chính thức là hội viên của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân và trong hệ thống của Ngân hàng Hợp tác (Co-opbank) dao động 1.200 quỹ.

Trong đây, Co-opbank đâyng vai trò là “ngân hàng mẹ” của toàn bộ. Tuy nhiên, bên cạnh đây còn có nhiều quỹ khác vận hành có tính chất tương tự nhưng không nằm trong hệ thống quỹ chính thức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Cần chuẩn mực hoá vận hành

Với vai trò và nhiệm vụ của đơn vị đứng đầu hệ thống quỹ chính thức, Co-opbank đã thể hiện được tính liên kết hệ thống, hỗ trợ nguồn, điều hoà vốn và chia sẻ kịp thời một vài sức ép thanh khoản cho một vài thành viên.

Ngoài ra, Co-opbank, có tư một vàih là “người chuyển nhượng vốn” chủ đạo của hệ thống cũng tăng cường công dụng giám sát một vài thành viên, hỗ trợ họ phát triển sản phẩm dịch vụ.

Đặc biệt, Co-opbank cũng bỏ ra 1 nguồn lực khá lớn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trọng điểm dữ liệu bảo mật làm cơ sở nền móng cho một vài quỹ thi công sản phẩm dịch vụ phục vụ bạn ở vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, đến nay, Co-opbank đã đào tạo nghiệp vụ chuyển tiền cho 1.300 học viên ở 466 Quỹ tín dụng nhân dân ở 47 tỉnh, thành.

Cùng đây, cũng kết nạp được dao động 500 đơn vị vào hệ thống kết nối chi trả trong hệ thống quỹ do Co-opbank đứng đầu (CF-eBank).

Nhờ sớm đưa vào khuôn khổ dưới sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước và một vài đơn vị liên quan như Co-opbank, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân nên đến hết năm 2017, toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân có lương lớn hơn giá thành, có mức 800 tỷ đồng, trong khi năm 2011, con số này là 462,4 tỷ đồng. Đặc biệt, mật độ nợ xấu chỉ dưới 1%.

Tuy nhiên, bên cạnh đây, trong thời gian gần đây xuất hiện 1 số trường hợp vỡ quỹ ở Đồng Nai, trước đây là ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Đa phần nhóm quỹ có nguồn vốn từ 70 tỷ trở lên đều vận hành hiệu quả do nguồn vốn huy động cao hơn dư nợ và quản trị đúng nề nếp.

Ngược lại, các quỹ vận hành yếu hoặc đến mức đổ vỡ thường có nguồn thấp nhưng lại chạy đua lợi nhuận ngắn hạn, cho vay sai đối tượng, cho vay tập trung ở một vài bạn.

Theo 1 chuyên gia, sở dĩ bởi thế là do 1 số lý do sau: nhận thức về tính liên kết hệ thống còn yếu; có thể hiện lợi ích nhóm trong nội bộ thành viên chủ chốt của quỹ; trình độ điều hành, quản trị yếu.

Kịp thời chấn chỉnh các yếu kém

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 (9/1), ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 1.164 cuộc thanh kiểm tra đối có một vài tổ chức tín dụng, gồm: 844 cuộc thanh tra và 320 cuộc kiểm tra.

Qua đây, Ngân hàng Nhà nước đã chấn chỉnh kịp thời các tồn ở trong vận hành tín dụng, huy động vốn, quản trị điều hành, trích lập dự phòng.

Đặc biệt, khối quỹ tín dụng nhân dân được Ngân hàng Nhà nước quan tâm chú tâm thanh tra theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngay từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng hàng trăm cuộc thanh kiểm tra có nhóm đối tượng này, chiếm mật độ trên 40% số cuộc thanh kiểm tra toàn ngành.

Từ đây, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị một vài Quỹ tín dụng nhân dân chấn chỉnh vận hành, tăng cường kiểm tra kiểm soát vận hành nội bộ.

Qua đây, trong năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời phát hiện sớm 1 số quỹ bị mất thanh khoản và chủ động lên phương án đối phó, ổn định tình hình, không để lây lan sang an ninh trật tự ở địa phương như Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thái Bình ở Biên Hoà, Đồng Nai.

Tiếp đây, Ngân hàng Nhà nước cũng áp dụng 1 số phương pháp xử lý nghiêm khắc đối có một vài Quỹ tín dụng nhân dân vận hành không đúng quy định dưới một vài hình thức như: đình chỉ chức vụ người đứng đầu, kiểm soát đặc trưng, thậm chí chuyển hồ sơ sang một vài cơ quan bảo vệ pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Hoà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), để phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, cần giải quyết tốt một vài vấn đề sau.

Một là, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân phải là đơn vị nắm bắt được nhu cầu đào tạo và hiện trạng giai đoạn này của một vài Quỹ tín dụng nhân dân trong hệ thống để từ đây chủ động phối hợp có Co-opbank, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh một vài tỉnh, đô thị thi công nhu cầu đào tạo trung hạn và ngắn hạn đối có hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Trong đây, cần xác định rõ các đối tượng có nhu cầu đào tạo, đối tượng cần phải đào tạo, phân nhóm một vài đối tượng đào tạo để thi công kế hoạch đào tạo hàng năm. Việc tổ chức lớp học cần chắc chắn thích hợp về mặt địa lý đối có học viên, chắc chắn việc đào tạo không gây ảnh hưởng đến công việc của một vài học viên.

Hai là, chính quyền địa phương một vài cấp cần nhận thức đúng vai trò của một vài Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; phối hợp có Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/đô thị, Co-opbank và Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân tích cực ủng hộ và tuyên truyền về bản chất và mục tiêu vận hành của mô hình Quỹ tín dụng nhân dân ở địa phương.

Ba là, hỗ trợ thiết lập một vài cơ sở hạ tầng dịch vụ tập trung cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân để tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ, phục vụ thành viên của hệ thống.

Qua đây, sớm triển khai rộng rãi hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank của Co-opbank để phong phú hoá sản phẩm dịch vụ.

Song song, triển khai phần mềm tin học trên toàn hệ thống, nhằm tạo dựng 1 hệ thống công nghệ tài liệu thống nhất, đồng bộ nhằm phục vụ công tác báo cáo của một vài Quỹ tín dụng nhân dân và mục tiêu giám sát an toàn vận hành của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN