Kiến nghị đưa tiền sử dụng đất thành sắc thuế

Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi 1 vài cơ quan quản lý nhà nước kiến nghị đưa tiền sử dụng thành 1 sắc thuế. Theo quan điểm của HoREA, thi công đề án Luật Thuế tài sản cần đi cùng có việc sửa đổi chính sách bán hàng và cơ chế tính tiền sử dụng đất để tránh hiện trạng “thuế chồng thuế”, theo hướng quy định tiền sử dụng đất là 1 sắc thuế.

Theo HoREA, tiền sử dụng đất giai đoạn này không phải là 1 sắc thuế vì đang được quy định bởi Luật Đất đai, và đang là 1 nguồn thu quan trọng của ngân sách địa phương. Tiền sử dụng đất đang là “ẩn số”, là “gánh nặng”, 1 vàih tính tiền sử dụng đất đang tạo ra cơ chế “xin-cho”, nhũng nhiễu và doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian để đã đi vào làm việc thủ tục hành chính này.

Chủ đầu tư dự án đang phải nộp “tiền sử dụng đất” rất lớn, bằng dao động trên dưới 70% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng nên có thể nói doanh nghiệp gần như phải mua lại quyền sử dụng đất lần thứ hai, và gánh nặng này cuối cùng người mua nhà phải gánh chịu.

Cụ thể, HoREA cho rằng, tiền sử dụng đất đang chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu chi phí nhà ở, như chiếm dao động trên dưới 10% trong chi phí căn hộ chung cư chung cư; chiếm dao động trên dưới 30% trong chi phí nhà phố; chiếm dao động trên dưới 50% trong chi phí villa. Nhà nước đang thu tiền sử dụng đất 1 lần rất lớn, nhưng về lâu dài, nếu đã giao hết đất thì sẽ không còn nguồn thu ngân sách lớn này nữa, mà cần phải bổ sung, thay thế bằng Thuế Tài sản.

Nhưng, HoREA cảm thấy việc thi công đề án Luật Thuế tài sản cần đi cùng có việc sửa đổi chính sách bán hàng và cơ chế tính tiền sử dụng đất để tránh hiện trạng “thuế chồng thuế”, theo hướng quy định tiền sử dụng đất là 1 sắc thuế đánh trên làm việc “chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở”, có thuế suất dao động 10-15% (hoặc…%), tính trên bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, được điều chỉnh hằng năm bằng hệ số điều chỉnh giá đất (k) thích hợp có giá thị trường, để chắc chắn tính minh bạch, loại trừ cơ chế “xin-cho”, nhằm kéo giảm mức thu “tiền sử dụng đất” rất nặng giai đoạn này về mức hợp lý hơn.

Trên cơ sở đây, sẽ bổ sung Luật Thuế tài sản (đất ở, nhà ở), để tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước của 1 vài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bên cạnh đây, để bù đắp sự sụt giảm nguồn thu ngân sách do giảm nguồn thu tiền sử dụng đất, 1 vài địa phương cần khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch để tăng nguồn thu bổ sung cho ngân sách, ví dụ: Quận 7 TPHCM trước đây chỉ thu ngân sách dưới 1.000 tỉ đồng/năm, nhưng sau khi hình thành khu thành phố mới Phú Mỹ Hưng và 1 vài làm việc sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ đã tăng nguồn thu ngân sách đạt 4.567 tỉ đồng trong năm 2017.

Ngoài ra, trong kiến nghị này, HoREA cũng kiến nghị, thực hiện phổ biến phương thức đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư, nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, hoặc khi thực hiện chủ trương cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở 1 vài doanh nghiệp cổ phần, hoặc khi chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức BOT, BT; và chỉ được thực hiện chỉ định nhà đầu tư, chỉ định nhà thầu theo Điều 22 (Chỉ định thầu), Điều 26 (Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc thù) của Luật Đấu thầu.

“Phản đối thu thuế BDS là quan điểm sai lầm”

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN