Kinh Bắc (KBC) đặt mục tiêu lãi 800 tỷ trong năm 2018, cổ tức tối thiểu 30%

Tại ĐHCĐ của Tổng Công ty Phát triển thành thị Kinh Bắc – CTCP (KBC), 1 vài cổ đông đã thông qua nhiều quyết sách quan trong của doanh nghiệp trong năm 2018, trong đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 và phương án phân phối lợi nhuận.

KBC vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018, ở Đại hội Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã báo cáo cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018. 100% 1 vài cổ đông đã thông qua.

Theo đây, năm 2017 có kết quả tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 618,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 13% so có năm 2016. Trong năm qua, KBC đã đã đi vào vận hành giao dịch tất cả cổ phần Công ty TNHH MTV Phát triển khách sạn Hoa Sen, thu về 354,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Theo Ban lãnh đạo KBC, do doanh nghiệp vẫn cần nguồn vốn lớn để thực hiện 1 vài kế hoạch vận hành kinh doanh, tăng lên quỹ đất, chi trả 1 vài khoản nợ vay,… Vì vậy, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lọc phương án phân phối lợi nhuận chắc chắn lợi ích tốt nhất cho Công ty và cho Cổ đông.

Theo đây, 1 vài cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT chọn lọc mức cổ tức tối thiểu là 30%. Trong đây, nếu cân đối được nguồn vốn thì mật độ chia cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%, hoặc 1 mật độ khác lớn hơn và phần còn lại bằng cổ phiếu;

Quyết định thời điểm thực hiện chi trả cổ tức khi HĐQT cân đối được nguồn vốn; Ủy quyền cho HĐQT chọn lọc phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có); Chuẩn bị nội dung của 1 vài thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện để có thể đã đi vào vận hành việc chia cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018. Theo đây, KBC đặt mục tiêu 2018 đạt 2.600 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 800 tỷ đồng, tăng trưởng 29,3% so có lợi nhuận đạt được năm 2017.

Kinh Bắc (KBC) đặt mục tiêu lãi 800 tỷ trong năm 2018, cổ tức tối thiểu 30% - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Để đạt được mục tiêu này, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết năm nay doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh đầu tư vào 1 vài dự án đang triển khai như Khu thành thị Phúc Ninh, KCN Quảng Châu, Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quế Võ, Tràng Duệ, Tân Phú Trung…đây sẽ là các dự án chính đem lại doanh thu cho doanh nghiệp.

Trong đây, Dự án Phúc Ninh là 1 trong các dự án lôi kéo hàng trăm nhà đầu tư quan tâm năm 2017. Trong năm KBC đã ghi nhận doanh thu hơn 232,8 tỷ đồng từ phân phối 1,5ha đất. Ngoài ra đã ký đặt chỗ 1 vài lô đất nền trong tiểu khu 22ha và 6,27ha có tổng giá trị thỏa thuận (chưa ghi nhận doanh thu) ước tính 1.361 tỷ đồng.

Bên cạnh đây, năm nay KBC cũng sẽ có kế hoạch chuẩn bị chi trả xong nợ gốc trong năm 2018, khoản lãi chi trả đến 2020 cho Pvcombank.

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN