Masan Group điều chỉnh kế hoạch lãi 2018 tăng thêm 10%

MSN ra mắt kế hoạch điều chỉnh kết quả kinh doanh năm 2018 là nhờ vào sự tăng trưởng cao hơn của một vài công ty thành viên và tình hình phân khúc đã cải thiện…

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) ra mắt kế hoạch điều chỉnh kết quả kinh doanh năm 2018 tăng hơn 10% so có kế hoạch ra mắt trước đây có nguyên nhân là nhờ vào sự tăng trưởng cao hơn của một vài công ty thành viên và tình hình phân khúc đã cải thiện trong 2 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể: doanh thu thuần điều chỉnh theo mức cao lên 47.000 tỷ đồng thay cho kế hoạch 45.150 tỷ đồng so có ra mắt trước đây – trong đây, MCH tăng từ 17.900 tỷ lên 19.500 tỷ; MNS được giữ nguyên là 19.500 tỷ và MSR tăng từ 7.300 tỷ lên 8.000 tỷ đồng.

EBITDA là lợi nhuận thuần sau thuế của MSN, cộng lại giá thành tài chính thuần, thuế, khấu hao và phân bổ. Đóng góp của công ty liên kết Techcombank (TCB) được đưa vào do tầm quan trọng của TCB trong kết quả làm việc của MSN được điều chỉnh từ 11.150 tỷ đồng lên 11.900 tỷ đồng

MSN cho biết việc điều chỉnh này dựa trên 4 nguyên nhân: Một là: đà tăng trưởng mạnh hơn trong trọn vẹn lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Masan Consumer Holdings (MCH) và sức mua một vài sản phẩm mới tung trong 6-12 tháng gần đây tăng mạnh;

Hai là, giá vonfram giai đoạn này là 310-330USD/mtu, cao hơn mức dự báo trước đây là 275USD/mtu; Ba là, lợi nhuận từ công ty liên kết cũng cao hơn so có kế hoạch trước đây. Cuối cộng là hiệu quả từ việc quản lý giá thành phân phối hàng và quản lý công ty hợp nhất, giá thành này ước tính chiếm 15% doanh thu hợp nhất, giảm 19% so có năm 2017.

Cũng theo MSN, kết thúc 2 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần MCH tăng thêm 10% so có kế hoạch chi tiết “bottom-up” của ban điều hành. Do đây, doanh thu quý 1/2018 tăng dao động 70% so có cộng kỳ 2017.

Ngoài ra, hàng tồn kho ở nhà phân phối tính đến tháng 2/2018 vẫn giữ ở mức thấp, còn dao động dưới 3 tuần tương ứng có 700 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho. Với các nhân tố trên, ban điều hành chuẩn bị doanh thu thuần quý 1/2018 đạt dao động 3.600 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu 15%.

Về MSR, Tập đoàn cũng chuẩn bị điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu tăng thêm dao động 10% nhờ vào tình hình phân khúc và giá vonfram tăng cao hơn.

Mặt khác, lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số (đã loại trừ một vài khoản lương/chi chí bất thường) chuẩn bị tăng trưởng gấp 3 lần tăng trưởng doanh thu thuần, chủ yếu nhờ vào việc quản lý giá thành phân phối hàng và quản lý công ty hiệu quả và mật độ đâyng góp của MCH cao hơn.

Tỷ lệ giá thành quản lý và phân phối hàng trên doanh thu trong năm 2018 chuẩn bị sẽ giảm hơn 350 điểm căn bản so có năm 2017. Theo đây, ban điều hành chuẩn bị MCH đâyng góp dao động 40% doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 của Công ty so có mức 36% vào năm 2017, nhờ vậy biên lợi nhuận hợp nhất của Công ty đạt cao hơn, biên lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số đạt hơn 8% so có mức chuẩn bị trước đây là 7,5%.

Nếu tính luôn kết quả kinh doanh của 2 tháng đầu năm 2018, EBITDA ước sẽ tăng trưởng hơn 30% và lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số tăng hơn 1,5 lần trong quý 1/2018 so có cộng kỳ 2017.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339