Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu thành phố công nghiệp Dung Quất theo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy ở Thông báo số 427-TB/TU ngày 17/4/2018.

Theo đây, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý) phối hợp nghiêm ngặt có UBND huyện Bình Sơn và những ngành tính năng của tỉnh khẩn trương giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng GĐ 1A của Dự án.

Chậm nhất đến 15/5/2018 bàn giao dao động 100 ha mặt bằng sạch và đến 30/9/2018 phải bàn giao trọn vẹn mặt bằng sạch GĐ 1A cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Trước mắt, phải tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc để bàn giao phần tổng diện tích thuộc hành lang kỹ thuật và dãi cây xanh, khu xử lý nước thải và các con phố vào khu xử lý nước thải chậm nhất ngày 30/4/2018 để Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án.

Chậm nhất đến 30/9/2018 phải đã đi vào vận hành GĐ 1 khu tái an cư Mẫu Trạch. Song song có việc thực hiện GĐ 1, Ban Quản lý khẩn trương đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu) tham khảo, cho chủ trương thực hiện GĐ 2 (mở rộng) để đủ đất tái an cư phục vụ Dự án cả GĐ 1A và GĐ 1B.

Trên cơ sở kế hoạch công đoạn thi công Dự án của Nhà đầu tư, thành lập Tổ hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai thi công Dự án bảo đảm công đoạn đề ra.

Song song đây, Trưởng Ban quản lý chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc và thực hiện những nội dung công việc, chắc chắn về những mốc công đoạn nêu trên.

Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, những xã và những ngành tính năng của huyện chủ động phối hợp nghiêm ngặt có Ban quản lý giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của huyện; tập trung tuyên truyền, vận động những hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành nghiêm chủ trương của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án.

UBNF tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt thi công Kế hoạch cam đoan có công đoạn thực hiện Dự án gửi UBND tỉnh, Ban Quản lý để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Những trường hợp vướng mặt bằng, có tranh chấp mà Nhà đầu tư không tự thực hiện được, cần có sự hỗ trợ của Ban quản lý, chính quyền địa phương thì doanh nghiệp lập Kế hoạch đề xuất cụ thể, báo cáo Ban quản lý, UBND huyện Bình Sơn để được hỗ trợ, phối hợp thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp tập trung đã đi vào vận hành những thủ tục đẩy nhanh công đoạn thực hiện dự án; tích cực kêu gọi, lôi kéo những nhà đầu tư thứ cấp sớm đưa dự án vào vận hành.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch dao động 100 ha, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả cho ngân sách tỉnh ít nhất 50% chi phí bồi thường ngân sách tỉnh đã chi trả, đồng thời hoàn trả phần chi phí còn lại sau khi nhận bàn giao mặt bằng sạch GĐ 1A của dự án trong tháng 9/2018.

Giao Ban Quản lý lập thủ tục ứng trước 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, trình UBND tỉnh tham khảo, chọn lọc.

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN