Thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án đường sắt đô thị TPHCM

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ở cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt thành phố TPHCM, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Theo đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự định dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án nêu trên.

Để bảo đảm công đoạn trình Quốc hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải đã đi vào hoạt động Báo cáo thẩm định trên cơ sở tiếp thu ý kiến của những Bộ liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 7/4/2018. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định những nội dung liên quan đến kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư những hồ sơ liên quan đến báo cáo Quốc hội trước đây.

UBND TPHCM gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trọn vẹn những thông tin liên quan đến hai dự án nêu trên trước ngày 7/4/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, những bộ, ngành liên quan và UBND TPHCM thi công Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội; thẩm định những nội dung thuộc thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018.

Khi báo cáo trước Quốc hội, UBND TPHCM và những Bộ có trách nhiệm giải trình những nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN